Oheisaineisto perusterveydenhuollossa toimiville lääkemääräysten antajille

viestinnän työkalupakki

Työkalupakissa on malliaineistoa ja keskeisiä viestejä terveydenhuollon ammattilaisille, ideoita valistustoimiin ja taktiikkaehdotuksia viestien saamiseksi perille perusterveydenhuollon tarjoajille ja potilaille.

Ohjeet näiden aineistojen käyttöön

Oppaassa on lisää tietoja ja ajatuksia näiden aineistojen käytöstä ja itselääkintää antibiooteilla koskevan kampanjan järjestämisestä.

Käyttöehdot

Euroopan antibioottipäivän kampanjan viestintäaineistoja saavat käyttää kaikki voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja terveydenhoitoalan järjestöt sekä kaikki Euroopan terveysviranomaiset ja valtionhallinnon elimet, jotka järjestävät kampanjoita, joiden tarkoituksena on vähentää antibioottiresistenssiä ja edistää antibioottien asianmukaista käyttöä.

Kaikkien muiden tahojen on saatava ECDC:ltä lupa ennen kuin käyttävät Euroopan antibioottipäivä -kampanjan tiedotusaineistoja. Lupaa aineistojen käyttämiseen voi hakea ottamalla yhteyttä osoitteeseen EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC haluaa kuulla sinusta!

ECDC haluaisi tietää, miten ja missä kampanjan viestintäaineistoja käytetään, etenkin, jos aloitteesi voitaisiin mielestäsi esittää tämän verkkosivuston kansallisia toimia koskevalla sivulla. Jos sinulla on kysyttävää aineistoista, ota yhteyttä osoitteeseen EAAD@ecdc.europa.eu

Data

Patient brochure

tiedotusaineisto, työkalupakin aineisto

A patient leaflet for primary care prescribers to hand out to patients: it explains to patients what antibiotic resistance is and why appropriate use of antibiotics is important.

Data

Patient Dialogue

tiedotusaineisto, työkalupakin aineisto

A model for a patient dialogue on the basis of available evidence provides guidance and support for primary care prescribers who encounter patient pressure for antibiotics, and promotes appropriate antibiotic use by patients. It can be used as a fact sheet or as a desk reminder during consultations.

Jäljempänä esitetty aineisto on saatavilla vain englanniksi.

Data

Perusterveydenhuollon lääkemääräysten antajille tarkoitettu kirjemalli

työkalupakin aineisto

Kansallisille kansallisille terveydenhuoltoviranomaisille osoitettu mallikirje lähetettäväksi perusterveydenhoidon lääkemääräysten antajille Euroopan antibioottipäivän esittelyä varten.