Oheisaineisto perusterveydenhuollossa toimiville lääkemääräysten antajille

viestinnän työkalupakki

Työkalupakissa on malliaineistoa ja keskeisiä viestejä terveydenhuollon ammattilaisille, ideoita valistustoimiin ja taktiikkaehdotuksia viestien saamiseksi perille perusterveydenhuollon tarjoajille ja potilaille.

Ohjeet näiden aineistojen käyttöön

Oppaassa on lisää tietoja ja ajatuksia näiden aineistojen käytöstä ja itselääkintää antibiooteilla koskevan kampanjan järjestämisestä.

Käyttöehdot

Euroopan antibioottipäivän kampanjan viestintäaineistoja saavat käyttää kaikki voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja terveydenhoitoalan järjestöt sekä kaikki Euroopan terveysviranomaiset ja valtionhallinnon elimet, jotka järjestävät kampanjoita, joiden tarkoituksena on vähentää antibioottiresistenssiä ja edistää antibioottien asianmukaista käyttöä.

Kaikkien muiden tahojen on saatava ECDC:ltä lupa ennen kuin käyttävät Euroopan antibioottipäivä -kampanjan tiedotusaineistoja. Lupaa aineistojen käyttämiseen voi hakea ottamalla yhteyttä osoitteeseen EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC haluaa kuulla sinusta!

ECDC haluaisi tietää, miten ja missä kampanjan viestintäaineistoja käytetään, etenkin, jos aloitteesi voitaisiin mielestäsi esittää tämän verkkosivuston kansallisia toimia koskevalla sivulla. Jos sinulla on kysyttävää aineistoista, ota yhteyttä osoitteeseen EAAD@ecdc.europa.eu

Työkalupakin aineisto

Keskeiset viestit perusterveydenhuollossa toimiville lääkemääräysten antajille

Antibioottiresistenssin yleistyminen uhkaa antibioottien tehoa nyt ja tulevaisuudessa. Tehokas potilasviestintä on keskeistä tämän kasvavan ongelman ratkaisemiseksi.

Data

Keskustelu potilaan kanssa

tiedotusaineisto, työkalupakin aineisto

Ohjeena ja tukena perusterveydenhuollossa toimiville lääkemääräysten antajille, joiden potilaat saattavat painostaa heitä määräämään antibiootteja, on olemassa malli potilaan kanssa käytävää keskustelua varten.

Data

Potilasesite

tiedotusaineisto, työkalupakin aineisto

Potilaille tarkoitettu esite perusterveydenhuollossa toimiville lääkemääräysten antajille. Esitteessä kerrotaan, mitä antibioottiresistenssi on ja miksi antibioottien asianmukainen käyttö on tärkeää.

Data

Tietolehtinen

tiedote, tiedotusaineisto, työkalupakin aineisto -

Tietolehtinen antibioottiresistenssistä on tarkoitettu perusterveydenhuollossa toimiville lääkemääräysten antajille. Tietolehtisessä on myös EU:n laajuisia ja maakohtaisia tietoja tämän hetken suuntauksista.

Jäljempänä esitetty aineisto on saatavilla vain englanniksi.

Data

Perusterveydenhuollon lääkemääräysten antajille tarkoitettu kirjemalli

työkalupakin aineisto

Kansallisille kansallisille terveydenhuoltoviranomaisille osoitettu mallikirje lähetettäväksi perusterveydenhoidon lääkemääräysten antajille Euroopan antibioottipäivän esittelyä varten.