Esmatasandi arstiabis retsepte väljakirjutavatele arstidele suunatud teabetunni materjalide teabepake

teabevahetuse teabepake

Teabepakmes on tervishoiutöötajatele suunatud näidismaterjalid ja põhisõnumid, teabematerjalid ja strateegiad, kuidas edastada antibiootikumide vastutustundliku kasutamise teavet esmatasandi tervishoiutöötajatele ja patsientidele.

Materjalide kasutusjuhend

Lisateave ja ideed materjalide kasutamiseks ning kampaania korraldamiseks eneseravi kohta antibiootikumidega on juhendis.

Kasutamistingimused

Euroopa antibiootikumipäeva kampaaniamaterjalide kasutamise luba on antud kõigile mittetulundus- ja tervishoiuühendustele, samuti kõigile Euroopa tervishoiuasutustele ning valitsusorganitele, kes korraldavad kampaaniaid, mille eesmärk on vähendada antibiootikumiresistentsust ning edendada antibiootikumide asjakohast kasutamist.

Muud asutused peavad enne Euroopa antibiootikumipäeva kampaaniamaterjalide kasutamist küsima ECDC-lt luba. Materjalide kasutamiseks loa saamiseks võtke ühendust aadressil EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC soovib teist kuulda!

ECDC soovib teada saada, kuidas ja kus kampaaniamaterjale kasutatakse, eelkõige kui peate oluliseks oma ürituste lisamist selle veebilehe riiklike meetmete lehele. Kui teil on materjalide kohta lisaküsimusi, võtke ühendust aadressil EAAD@ecdc.europa.eu

Teabepakme materjal

Data

Dialoog patsiendiga

teabematerjal, teabepakme materjal

Patsiendiga peetav näidisdialoog pakub esmatasandi arstidele tuge ja näpunäiteid, kuidas seista vastu patsiendi survele kirjutada välja antibiootikume, ning propageerib patsientide hulgas antibiootikumide korrektset tarbimist.

Data

Patsiendi infovoldik

teabematerjal, teabepakme materjal

Patsiendi infovoldikus, mida esmatasandi arstid saavad patsientidele jagada, selgitatakse, mis on antibiootikumiresistentsus ja miks on oluline antibiootikume nõuetekohaselt kasutada.

Põhisõnumid esmatasandi arstiabis retsepte välja kirjutavatele isikutele

Antibiootikumiresistentsuse kasv ohustab antibiootikumide tõhusust praegu ja tulevikus: selle süveneva probleemi lahendus seisneb patsientide tõhusas teavitamises.

Data

Teabeleht - esmatasandi arstid

teabeleht, teabematerjal, teabepakme materjal -

Teabeleht antibiootikumiresistentsuse kohta esmatasandi ravis annab arstidele ülevaate ELi ja riikide viimase aja suundumustest.

Teabeleht ekspertidele

Antimikroobne resistentsus on mikroorganismi (nt bakteri, viiruse või parasiidi, nagu malaariaplasmoodiumi) võime mitte alluda  mikroobivastase ravimi toimele.

Järgmised materjalid on avaldatud üksnes inglise keeles.

Data

Näidiskiri esmatasandi tervishoiutöötajatele

teabepakme materjal

Näidiskiri riiklike tervishoiuametite jaoks esmatasandi tervishoiutöötajatele saatmiseks, et tutvustada Euroopa antibiootikumipäeva.