Κιτ εργαλείων με ενημερωτικό υλικό που απευθύνεται στους επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης

επικοινωνιακό υλικό

Το πακέτο περιέχει βασικό υλικό και βασικά μηνύματα που πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ιδέες σχετικά με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και προτεινόμενες τακτικές για την αποτελεσματική μετάδοση μηνυμάτων στους παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης και στους ασθενείς.

Οδηγίες χρήσης του παρόντος υλικού

Για περισσότερες λεπτομέρειες και ιδέες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε το παρόν υλικό και να οργανώσετε εκστρατεία για την αυτοθεραπεία με αντιβιοτικά, διαβάστε το σημείωμα καθοδήγησης.

Όροι χρήσης

Η άδεια χρήσης του υλικού επικοινωνίας της εκστρατείας για την ευρωπαϊκή ημέρα ενημέρωσης για τα αντιβιοτικά χορηγείται σε όλους τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στις ενώσεις υγείας, καθώς και σε όλες τις ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές και στους κυβερνητικούς οργανισμούς που διεξάγουν εκστρατείες με στόχο τη μείωση της αντοχής στα αντιβιοτικά και την προώθηση της κατάλληλης χρήσης των αντιβιοτικών.

Οποιεσδήποτε άλλες οντότητες θα πρέπει να λάβουν τη συγκατάθεση του ECDC προτού χρησιμοποιήσουν το υλικό επικοινωνίας της εκστρατείας για την ευρωπαϊκή ημέρα ενημέρωσης για τα αντιβιοτικά. Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε άδεια χρήσης του παρόντος υλικού, επικοινωνήστε στη διεύθυνση: EAAD@ecdc.europa.eu

Το ECDC θέλει να ενημερώνεται!

Το ECDC ενδιαφέρεται να μαθαίνει πώς και πού χρησιμοποιείται το επικοινωνιακό υλικό της εκστρατείας, ιδιαίτερα αν πιστεύετε ότι οι πρωτοβουλίες σας μπορούν να καταχωρηθούν στη σελίδα «Εθνικές ενέργειες» αυτού του ιστοτόπου. Για τυχόν απορίες σχετικά με το υλικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση: EAAD@ecdc.europa.eu

Υλικό πακέτου ενημέρωσης

Data

Ενημερωτικό δελτίο

ενημερωτικό δελτίο, ενημερωτικό υλικό, υλικό του πακέτου -

Στο ενημερωτικό δελτίο για την αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά στην πρωτοβάθμια περίθαλψη οι συνταγογραφούντες θα βρουν στοιχεία σχετικά με τις τελευταίες τάσεις στην ΕΕ και στα κράτη μέλη.

Ενημερωτικό δελτίο για ειδικούς

Η αντιμικροβιακή αντοχή είναι η ικανότητα ενός μικροοργανισμού (π.χ. βακτηρίου, ιού ή παράσιτου, όπως το παράσιτο της ελονοσίας) να αντιστέκεται στη δράση ενός αντιμικροβιακού παράγοντα.

Data

Συζήτηση με τον ασθενή

ενημερωτικό υλικό, υλικό του πακέτου

Οι συνταγογραφούντες οικογενειακοί γιατροί, οι οποίοι συχνά γίνονται αποδέκτες επίμονων αιτημάτων των ασθενών για συνταγογράφηση αντιβιοτικών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως υπόδειγμα και βοήθημα το παράδειγμα συζήτησης με τον ασθενή, το οποίο προωθεί την κατάλληλη χρήση των αντιβιοτικών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι συνταγογραφούντες οικογενειακοί γιατροί

Η αυξανόμενη αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών τόσο τώρα όσο και στο μέλλον. Η λύση στο διογκούμενο αυτό πρόβλημα είναι η αποτελεσματική επικοινωνία με τους ασθενείς.

Data

Φυλλάδιο για τους ασθενείς

ενημερωτικό υλικό, υλικό του πακέτου

Το φυλλάδιο αυτό διανέμεται στους ασθενείς από τους συνταγογραφούντες οικογενειακούς γιατρούς και περιγράφει τι είναι η μικροβιακή αντοχή και για ποιους λόγους είναι σημαντική η ορθή χρήση των αντιβιοτικών.

Το υλικό είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα

Data

Υπόδειγμα επιστολής για συνταγογραφούντες στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

υλικό του πακέτου

Υπόδειγμα επιστολής την οποία οι εθνικές αρχές δημόσιας υγείας μπορούν να στείλουν σε συνταγογραφούντες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης προκειμένου να τους ενημερώσουν για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά.