Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φαρμακοποιοί στα νοσοκομεία

ενημερωτικό υλικό βασικά μηνύματα υλικό του πακέτου

Καθήκοντα

1.    Στα καθήκοντά σας όσον αφορά τη βελτίωση της χρήσης των αντιβιοτικών περιλαμβάνονται [42,56,76,94,95]:
a)    η συμμετοχή στην ομάδα εποπτείας των αντιβιοτικών ως βασικό μέλος·
b)    η συνεργασία με τον λοιμωξιολόγο και τον κλινικό μικροβιολόγο του νοσοκομείου για την εφαρμογή του προγράμματος εποπτείας των αντιβιοτικών·
c)    η βελτίωση της ποιότητας συνταγογράφησης των αντιβιοτικών (π.χ. έλεγχος για αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, επιλογή της βέλτιστης δόσης και οδού χορήγησης, αποφυγή ανεπιθύμητων συμβάντων)·
d)    η διαβούλευση με τους συνταγογραφούντες του νοσοκομείου και η διατύπωση παρατηρήσεων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της συνταγογράφησης αντιβιοτικών·
e)    η πραγματοποίηση παρεμβάσεων στους περιορισμούς του συνταγολογίου, όπως οι απαιτήσεις πριν από την έγκριση και μετά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας, και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους περιορισμούς αυτούς·
f)    η ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη χρήση των αντιβιοτικών και του κόστους επιτήρησης και συγκριτικής αξιολόγησης·
g)    η υποστήριξη τεκμηριωμένων νοσοκομειακών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα αντιβιοτικά για κοινές λοιμώξεις και για χειρουργική προφύλαξη·
h)    η διαχείριση του συνταγολογίου αντιμικροβιακών παραγόντων του νοσοκομείου (δηλ. του καταλόγου φαρμάκων που τίθενται στη διάθεση των συνταγογραφούντων).

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

2.    Η συμμόρφωση με τους περιορισμούς του συνταγολογίου και προς τις απαιτήσεις πριν από την έγκριση και μετά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας συγκεκριμένων αντιβιοτικών μειώνει τη χρήση των αντιβιοτικών αυτών στις μονάδες εντατικής θεραπείας [43].

3.    Η αντικατάσταση της παρεντερικής με από του στόματος χορήγηση υπό την καθοδήγηση φαρμακοποιού βελτιώνει τις κλινικές εκβάσεις (π.χ. μειώνει τη διάρκεια της παρεντερικής θεραπείας χωρίς δυσμενή επίδραση στις κλινικές εκβάσεις) [56].

4.    Η χρήση ειδικών δελτίων συνταγογράφησης μειώνει τη διάρκεια της περιεγχειρητικής προφύλαξης με αντιβιοτικά και περιορίζει την επίπτωση λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου, τη χρήση αντιβιοτικών και το κόστος [56].

5.    Οι φαρμακοποιοί μπορούν να διαδραματίσουν πολλαπλούς ρόλους στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, σε πραγματικό χρόνο συστάσεις και συμβουλές σχετικά με πρακτικές συνταγογράφησης και εντοπίζοντας αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων. Κατ' αυτόν τον τρόπο μειώνεται η διάρκεια της θεραπείας και το συνολικό κόστος περίθαλψης [77].

Τι μπορείτε να κάνετε ή πώς να συνεργαστείτε

6.    Υποστηρίζετε την ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος εποπτείας των αντιβιοτικών στο ίδρυμά σας [69,94].

7.    Κάνετε συστάσεις και δίνετε συμβουλές στους συνταγογραφούντες σχετικά με την επιλογή αντιβιοτικού, τη δόση, τη βέλτιστη διάρκεια και την οδό χορήγησης [31,94].

8.    Ενθαρρύνετε τους κλινικούς γιατρούς να αντικαθιστούν την κατάλληλη χρονική στιγμή την παρεντερική με από του στόματος χορήγηση [56].

9.    Ελέγχετε εάν οι συνταγές αντιβιοτικών είναι σύμφωνες με τα πρωτόκολλα αντιβιοτικής θεραπείας βάσει τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών. Εάν αντιληφθείτε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των μελών του προσωπικού του νοσοκομείου ή του περιβάλλοντος υγειονομικής περίθαλψης με τις κατευθυντήριες γραμμές ή τα πρωτόκολλα, ζητήστε να μάθετε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό και θέστε στη διάθεση των ενδιαφερόμενων εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν το σφάλμα τους [69] [συμφωνία ειδικών].

10.    Συλλέγετε και διαδίδετε δεδομένα σχετικά με τη χρήση και το κόστος των αντιβιοτικών σε επίπεδο πτέρυγας και νοσοκομείου [56,76].

11.    Σε συνεργασία με τους συνταγογραφούντες, ενημερώνετε τους ασθενείς που πρέπει να συνεχίσουν την αντιβιοτική αγωγή μετά την έξοδο από το νοσοκομείο σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών στο σπίτι [31].

12.    Φροντίζετε για την τακτική εκπαίδευση των συνταγογραφούντων στα νοσοκομεία σε θέματα ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών και συμμετέχετε σε συσκέψεις σχετικά με την εφαρμογή τεκμηριωμένων νοσοκομειακών κατευθυντήριων γραμμών για τα αντιβιοτικά [31,53,94,95].