Hovedbudskaber, der er relevante for alle ordinerende læger

hovedbudskaber

Hvad du kan gøre

1.    sæt dig ind i og anvende alle de anbefalinger for brug af antibiotika, infektionsforebyggelse og  bekæmpelse, der er relevante for dit speciale [ekspertkonsensus]

2.    hvis du ser medarbejdere på hospitalet eller institutionen, der overtræder retningslinjerne eller protokollerne, spørg dem, hvorfor de gør det, og giv dem værktøjer til at forstå, hvad de gør forkert [69] [ekspertkonsensus]

3.    hold dig orienteret om de lokale resistensmønstre på din afdeling, på dit hospital og i samfundet [31] [ekspertkonsensus] 

4.    Hvis du er i tvivl, inden du ordinerer et antibiotikum, skal du [25,26,53,70] [ekspertkonsensus]:
•    sætte dig ind i lokale, regionale og nationale epidemiologiske data
•    søge råd og vejledning hos en ældre kollega eller et medlem af teamet til antibiotikaforvaltning

5.    sørg for, at der tages passende prøver til dyrkning og sendes til laboratoriet, før den antibiotiske behandling initieres [31,42,70,71]

6.    påbegynd kun antibiotikabehandling, hvis der er tegn på en bakteriel infektion, og undlad at behandle kolonisering [31,72]

7.    undgå unødig antibiotisk profylakse [31,73]

8.    ved svære infektioner, indled hurtigst muligt en effektiv antibiotisk behandling [31,74] 

9.    dokumenter indikationen for antibiotikabehandling, præparatvalg, dosis, administrationsvej og behandlingsvarighed i patientskemaet [31,42,70,71] 

10.  deltag regelmæssigt i kurser og møder, der støtter implementering på hospitalet af: a) forsigtig brug af antibiotika, b) evidensbaserede lokale retningslinjer for antibiotika og c) foranstaltninger til infektionsforebyggelse og  bekæmpelse [52,53].

11.    besvar de følgende centrale spørgsmål ved revurdering af antibiotikabehandlingen efter 48-72 timer (eller så snart resultater af dyrkning foreligger) [42,70]: 
Har patienten en infektion, der vil respondere på antibiotika?
Hvis ja:
i.    Får patienten den korrekte antibiotikabehandling i korrekt dosis og ad den korrekte administrationsvej?
ii.    Kan der anvendes et mere smalspektret antibiotikum til behandling af infektionen?
iii.    Hvor længe bør antibiotikabehandlingen vare?