Материали за кампании, насочени към лекарите в извънболничната помощ

комуникационен инструментариум

Инструментариумът съдържа шаблонни материали и основни послания за здравни специалисти, идеи за дейности за повишаване на осведомеността и тактики за достигане на посланията до доставчици на първични грижи и пациенти.

Инструкции за употреба на тези материали

За допълнителна подробна информация и идеи как да използвате тези материали и да организирате кампания срещу самолечението с антибиотици, вижте бележката в ръководството.

Условия за използване

Дава се разрешение за използване на комуникационните материали за кампанията „Европейски ден на осведомеността относно антибиотиците“ (EAAD) на всички организации с нестопанска цел и здравни асоциации, както и на всички европейски здравни и държавни органи, провеждащи кампании за намаляване на антибиотичната резистентност и популяризиране на правилната употреба на антибиотици.

Всички други лица трябва да получат съгласие от ECDC, преди да използват комуникационните материали за кампанията „Европейски ден на осведомеността относно антибиотиците“. За да получите разрешение за използване на тези материали, свържете се със: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC иска да разбере мнението Ви!

ECDC проявява интерес към това как и къде се използват комуникационните материали за кампанията, особено ако смятате, че инициативите Ви могат да бъдат поместени на страницата „National activities“ (Национални дейности) на този уебсайт. За въпроси относно материалите се свържете със: EAAD@ecdc.europa.eu

Publication

Factsheet for primary care prescribers

oсновни факти, информационен материал, материал за инструментариум -

A factsheet on antibiotic resistance in primary care provides primary care prescribers with EU and national data on the latest trends.

Factsheet for primary care prescribers - EN - [PDF-525.91 KB]

Publication

Key messages for primary care prescribers

основни послания

While the number of infections due to antibiotic-resistant bacteria is growing, the pipeline of new antibiotics is unpromising, thus presenting a bleak outlook on availability of effective antibiotic treatment in the future.

Key messages for primary care subscribers - EN - [PDF-116.34 KB]

Data

Patient Dialogue

информационен материал, материал за инструментариум

A model for a patient dialogue on the basis of available evidence provides guidance and support for primary care prescribers who encounter patient pressure for antibiotics, and promotes appropriate antibiotic use by patients. It can be used as a fact sheet or as a desk reminder during consultations.

Материалите по-долу са налични само на английски език.

Data

Шаблонно писмо за предписващите първична медицинска помощ лекари

материал за инструментариум

Шаблонно писмо, което националните обществени здравни власти да изпратят до предписващите първична медицинска помощ лекари за представяне на Европейския ден на антибиотиците.