Материали за кампании, насочени към лекарите в извънболничната помощ

комуникационен инструментариум

Инструментариумът съдържа шаблонни материали и основни послания за здравни специалисти, идеи за дейности за повишаване на осведомеността и тактики за достигане на посланията до доставчици на първични грижи и пациенти.

Инструкции за употреба на тези материали

За допълнителна подробна информация и идеи как да използвате тези материали и да организирате кампания срещу самолечението с антибиотици, вижте бележката в ръководството.

Условия за използване

Дава се разрешение за използване на комуникационните материали за кампанията „Европейски ден на осведомеността относно антибиотиците“ (EAAD) на всички организации с нестопанска цел и здравни асоциации, както и на всички европейски здравни и държавни органи, провеждащи кампании за намаляване на антибиотичната резистентност и популяризиране на правилната употреба на антибиотици.

Всички други лица трябва да получат съгласие от ECDC, преди да използват комуникационните материали за кампанията „Европейски ден на осведомеността относно антибиотиците“. За да получите разрешение за използване на тези материали, свържете се със: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC иска да разбере мнението Ви!

ECDC проявява интерес към това как и къде се използват комуникационните материали за кампанията, особено ако смятате, че инициативите Ви могат да бъдат поместени на страницата „National activities“ (Национални дейности) на този уебсайт. За въпроси относно материалите се свържете със: EAAD@ecdc.europa.eu

Материали

Data

Брошура за пациента

информационен материал, материал за инструментариум

Брошура за пациента, която лекарите в извънболничната помощ могат да раздават на пациентите: в нея се обяснява какво представлява антибиотичната резистентност и защо е важно антибиотиците да се използват правилно.

Data

Диалог с пациентите

информационен материал, материал за инструментариум

Моделът за диалог с пациенти, изготвен въз основа на последните научни изследвания, предлага съвети за лекарите в извънболничната помощ, които се сблъскват с натиск да предписват антибиотици от страна на пациентите, и насърчава правилната употреба на антибиотици.

Основни послания към лекарите в първичната помощ

Повишените нива на антибиотична резистентност представляват заплаха за ефективността на антибиотиците сега и в бъдеще: ефикасната комуникация с пациентите е от съществено значение за разрешаване на този нарастващ проблем.

Основни факти за експерти

Антимикробната резистентност е способността на микроорганизма (например бактерия, вирус или паразит, като маларийния плазмодий) да устои на действието на антимикробното лекарство. Все пак основната причина за антимикробна резистентност сред микроорганизмите при хората си остава използването на антимикробни лекарства в хуманната медицина, в обществото, в болниците и в другите здравни учреждения.

Data

Основни факти за предписващите лекари в извънболничната помощ

oсновни факти, информационен материал, материал за инструментариум -

Основни факти за антибиотичната резистентност в извънболничната помощ: предоставя на лекарите данни от ЕС и държавите членки за последните тенденции.

Материалите по-долу са налични само на английски език.

Data

Шаблонно писмо за предписващите първична медицинска помощ лекари

материал за инструментариум

Шаблонно писмо, което националните обществени здравни власти да изпратят до предписващите първична медицинска помощ лекари за представяне на Европейския ден на антибиотиците.