Verktygslåda för allmänheten med fokus på självmedicinering med antibiotika

kommunikationsverktyg

Verktygslådan ger kampanjorganisatörer vägledning om hur de kan samverka med allmänheten för att främja en lämplig och ansvarsfull användning av antibiotika.

Verktygslådan innehåller material i form av mallar och förslag på viktiga budskap på området självmedicinering med antibiotika, idéer till informationsinsatser och förslag till metoder för att förmedla budskap om återhållsam användning av antibiotika till allmänheten, särskilt till personer som självmedicinerar med antibiotika.

Den specifika målgruppen för detta verktygsmaterial är den aktiva befolkningen, dvs. yrkesverksamma människor i åldern 18 till 55 år.

Hur ska materialet användas?

För mer detaljerad information och idéer om hur du kan använda detta material och anordna en kampanj om självmedicinering med antibiotika, se vägledningen.

Användarvillkor

Det informationsmaterial som ingår i kampanjen för Europeiska antibiotikadagen får användas av alla icke-vinstdrivande organisationer och hälsoorganisationer samt alla europeiska hälsomyndigheter och statliga organ som genomför kampanjer för att minska antibiotikaresistens och främja en ansvarsfull användning av antibiotika.

Alla övriga aktörer måste ansöka om tillstånd från ECDC innan de använder kampanjmaterialet för Europeiska antibiotikadagen. För att ansöka om tillstånd för användning av materialet, använd denna adress: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC vill höra från dig!

ECDC vill gärna veta hur och när kampanjmaterialet används, särskilt om du tycker att dina initiativ bör inkluderas i listan över nationella aktiviteter på denna webbplats. Om du har några frågor om materialet kan du använda denna adress: EAAD@ecdc.europa.eu

Verktyglådans innehåll

Data

Standardbrev till apotekspersonal och förskrivare inom primärvården

verktyglådans innehåll

Brev som nationella hälsovårdsmyndigheterna kan skicka till farmaceuter och förskrivare inom primärvården för att presentera Europeiska antibiotikadagen, främja återhållsam användning av antibiotika och informera patienter om riskerna med självmedicinering med antibiotika.

Data

Apotekspåsar

verktyglådans innehåll

ECDC vill inte på något sätt uppmuntra överanvändningen av påsar eftersom det i de flesta länder pågår försök att motverka deras användning i syfte att minska onödigt slöseri.