Material för personal på sjukhus och i andra vårdmiljöer

Material för personal på sjukhus och i andra vårdmiljöer, t.ex. långtidsvård, som har olika roller och inverkan på antibiotikaanvändningen i dessa miljöer.

Allmänna huvudbudskap till yrkesverksamma vid sjukhus och i andra vårdmiljöer

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

faktablad, informationsmaterial, verktyglådans innehåll

Data

Infographic about antibiotic stewardship programmes

grafisk information, informationsmaterial, verktyglådans innehåll -

Huvudbudskap till förskrivare vid sjukhus

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

informationsmaterial, verktyglådans innehåll

Data

Poster for prescribers in hospitals and healthcare settings: Prescriber's checklist

informationsmaterial, affisch, verktyglådans innehåll

Huvudbudskap för sjuksköterskor

Data

Leaflet for nurses

broschyr, informationsmaterial, verktyglådans innehåll

Data

Poster for nurses in hospitals and healthcare settings: Things to do to keep antibiotics working.

informationsmaterial, affisch, verktyglådans innehåll

Huvudbudskap till inrättningar för långtidssjukvård (läkare och chefer)

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

broschyr, informationsmaterial, verktyglådans innehåll

Huvudbudskap till intensivvårdsavdelningar (läkare och chefer)

Data

Poster for intensive care unit physicians: Things to do to keep antibiotics working.

informationsmaterial, affisch, verktyglådans innehåll

Huvudbudskap till akutmottagningar (läkare och chefer)

Huvudbudskap till kliniska mikrobiologer

Huvudbudskap till farmaceuter vid sjukhus

Huvudbudskap för nyligen utexaminerade läkare och studenter 

Huvudbudskap för yrkesverksamma inom förebyggande och kontroll av infektioner samt epidemiologer vid sjukhus

Huvudbudskap för specialister på infektionssjukdomar vid sjukhus

Huvudbudskap till sjukhusdirektörer/sjukhusadministratörer