Antibiotiki: bodite odgovorni

grafični prikaz informacij informativno gradivo komplet informativnega gradiva

V njej je pojasnjeno, kaj je odpornost proti antibiotikom, in poudarjen obseg težav, s katerimi se spopadamo zaradi odpornosti proti antibiotikom in uporabe antibiotikov pri ljudeh – v bolnišnicah in skupnosti.

Uporaba antibiotikov se med državami EU/EGP zelo razlikuje. V državah z največjo uporabo ljudje zaužijejo 3,4-krat več antibiotikov kot v državah z najmanjšo uporabo. Najnovejši podatki centra ECDC kažejo, da se je v bolnišničnem sektorju uporaba karbapenemov, ki spadajo v skupino rezervnih antibiotikov, v šestih državah zelo povečala, v nobeni pa se ni zmanjšala. Poleg tega grafični prikaz prikazuje deleže odpornosti proti najpogostejšim skupinam antibiotikov. Le 70 let od uvedbe antibiotikov se srečujemo z možnostjo, da v prihodnosti ne bomo imeli učinkovitih antibiotikov za zdravljenje bolnikov, okuženih z več vrstami bakterij.

Antibiotiki: bodite odgovorni

Če želite spremeniti grafični prikaz informacij, boste morali namestiti pisavo (Meta Pro), preden lahko odprete datoteko Illustrator ali InDesign. Ne odprite datoteke .ai, če niste prej namestili teh pisav.
 
Če spremenite datoteko in namestite pisavo, ECDC zahteva, da po spreminjanju pisavo odstranite, saj ECDC zanjo ne sme odobriti licence.
 
Zelo bomo hvaležni, če ne boste dodajali grafičnih elementov, kar ne velja za dodatne logotipe. Prosimo vas, da ne spreminjate barv, presledkov, razporeditve ali velikosti pisave (če to ni nujno potrebno). ECDC bo z veseljem pregledal  spremembe.
 
Na koncu vas prosimo, da kot vir tega grafičnega prikaza informacij navedete ECDC.