Gradivoza samozdravljenje z antibiotiki

nabor komunikacijskih orodij

V kompletu informativnega gradiva lahko organizatorji kampanje najdejo nasvete o tem, kako širšo javnost spodbuditi k ustrezni in odgovorni uporabi antibiotikov.

Komplet informativnega gradiva vsebuje predloge dokumentov in nekaj predlaganih ključnih sporočil, ki se osredotočajo na samozdravljenje z antibiotiki, zamisli za dejavnosti ozaveščanja in predlagane pristope za seznanjanje širše javnosti s preudarno uporabo antibiotikov, zlasti tistih oseb, ki antibiotike uporabljajo na lastno pest.

Ta komplet informativnega gradiva je zlasti namenjen delovno aktivnemu prebivalstvu, ki ga sestavljajo zaposleni ljudje, stari od 18 do 55 let.

Navodila za uporabo tega gradiva

Podrobnejše informacije in zamisli o tem, kako uporabljati to gradivo in organizirati kampanjo o samozdravljenju z antibiotiki, najdete v navodilih.

Pogoji uporabe

Dovoljenje za uporabo komunikacijskega gradiva kampanje Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih imajo vse nepridobitne organizacije in zdravstvena združenja ter vsi evropski zdravstveni in vladni organi, ki izvajajo kampanje, namenjene zmanjševanju odpornosti proti antibiotikom, in spodbujajo ustrezno uporabo antibiotikov.

Vsi drugi subjekti morajo pred uporabo komunikacijskega gradiva kampanje Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih pridobiti soglasje Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).Za pridobitev dovoljenja za uporabo tega gradiva pišite na: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC želi slišati vaše predloge!

Center ECDC zanima, kako se komunikacijsko gradivo kampanje uporablja in kje, zlasti če menite, da bi vaše pobude lahko bile navedene na strani „Nacionalne dejavnosti“ spletnega mesta. Če imate kakršna koli vprašanja glede gradiva, nam pišite na: EAAD@ecdc.europa.eu

Komplet informativnega gradiva

Samozdravljenje z antibiotiki: Ključna sporočila za splošno javnost

Samozdravljenje z antibiotiki je neodgovoren način uporabe antibiotikov

Data

Osnutki pisem farmacevtom in zdravnikom, ki predpisujejo zdravila v primarnem zdravstvenem varstvu

komplet informativnega gradiva

Dopisi za nacionalne organe javnega zdravstva, ki se pošljejo farmacevtom in predpisovalcem zdravil v primarnem zdravstvenem varstvu za predstavitev kampanje evropski dan ozaveščanja o antibiotikih, s katero se spodbuja ustrezna uporaba antibiotikov in se bolniki seznanjajo o nevarnostih samozdravljenja z antibiotiki.

Data

Lekarniške vrečke

komplet informativnega gradiva

Center ECDC ne želi spodbujati pretirane uporabe vrečk, ker si večina držav prizadeva odvračati od njihove uporabe zaradi zmanjšanja nepotrebnih odpadkov.