Materiály pre zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach

Materiály pre zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach a iných zdravotných zariadeniach, ako sú zariadenia dlhodobej starostlivosti, ktoré majú rôzne úlohy a rôzny vplyv, pokiaľ ide o používanie antibiotík v týchto zariadeniach.

Všeobecné kľúčové posolstvá pre zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

informačný prehľad, informačný materiál, súbor materiálov

Data

Infographic about antibiotic stewardship programmes

infografika, informačný materiál, súbor materiálov -

Kľúčové posolstvá pre predpisujúcich lekárov v nemocniciach

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

informačný materiál, súbor materiálov

Data

Poster for prescribers in hospitals and healthcare settings: Prescriber's checklist

informačný materiál, plagát, súbor materiálov

Kľúčové posolstvá pre zdravotné sestry

Data

Leaflet for nurses

brožúra, informačný materiál, súbor materiálov

Data

Poster for nurses in hospitals and healthcare settings: Things to do to keep antibiotics working.

informačný materiál, plagát, súbor materiálov

Kľúčové posolstvá pre zariadenia dlhodobej starostlivosti [lekári a manažéri]

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brožúra, informačný materiál, súbor materiálov

Kľúčové posolstvá pre jednotky intenzívnej starostlivosti [lekári a manažéri]

Data

Poster for intensive care unit physicians: Things to do to keep antibiotics working.

informačný materiál, plagát, súbor materiálov

Kľúčové posolstvá pre oddelenia urgentného príjmu [lekári a manažéri]

Kľúčové posolstvá pre klinických mikrobiológov

Hlavné odkazy pre lekárnikov v nemocniciach

Hlavné posolstvá pre mladých lekárov a študentov medicíny 

Kľúčové posolstvá pre špecialistov na prevenciu a kontrolu infekcií a epidemiológov v nemocniciach

Kľúčové posolstvá pre špecialistov na infekčné ochorenia v nemocniciach

Hlavné odkazy pre manažérov/správcov v nemocniciach