Antibiotiká - buďte zodpovedný

infografika informačný materiál súbor materiálov

Infografika vysvetľuje, čo je to antibiotická rezistencia, a zdôrazňuje rozsah problémov, ktorým čelíme v dôsledku antibiotickej rezistencie a spotreby antibiotík u ľudí, a to v nemocniciach aj v komunite.

Spotreba antibiotík je v jednotlivých krajinách EÚ/EHP veľmi rozdielna. V krajinách s najvyššou spotrebou ľudia skonzumujú 3,4-krát viac antibiotík než v krajinách s najnižšou spotrebou. Najnovšie údaje ECDC ukazujú, že spotreba karpabenémov – skupiny antibiotík poslednej generácie – v nemocničnom odvetví výrazne vzrástla v šiestich krajinách a žiadna z krajín nepreukázala pokles. V infografike sa ďalej zobrazuje percentuálny podiel rezistencie voči najbežnejším skupinám antibiotík. Len 70 rokov po zavedení antibiotík čelíme možnej budúcnosti bez účinných antibiotík určených na liečbu pacientov infikovaných niektorými typmi baktérií.

Antibiotiká - buďte zodpovedný

Ak by ste chceli upraviť infografiku, upozorňujeme, že si budete musieť najprv nainštalovať Font package (Meta Pro) pred otvorením súboru Illustrator alebo InDesign. Neotvárajte súbor .ai bez nainštalovania písma.
 
Ak upravujete súbor a inštalujete písmo, ECDC vyžaduje, aby ste písmo po skončení úpravy odinštalovali, pretože ECDC nemôže udeľovať licenciu na písmo.
 
Veľmi uvítame, ak nebudete pridávať grafické prvky s výnimkou ďalších log. Nemeňte farby, riadkovanie, usporiadanie alebo veľkosť písma (ak to nie nevyhnutné). ECDC vám s radosťou úpravy skontroluje.
 
Nakoniec uveďte ECDC ako zdroj tejto infografiky.