Set de instrumente pentru profesioniștii din spitale și alte centre medicale

set de instrumente de comunicare

Acest set de instrumente își propune să sprijine eforturile de a spori utilizarea prudentă a antibioticelor în spitale și în alte centre medicale prin diseminarea de materiale educaționale și de informare bazate pe dovezi. În plus, materialele vizează crearea unui sentiment de responsabilitate individuală în abordarea rezistenței la antibiotice și încurajarea profesioniștilor să ia măsuri.

Setul de instrumente conține mesaje-cheie, liste de control pentru medici prescriptori, fișe informative, infografice privind utilizarea rațională a antibioticelor, pliante, scrisori, afișe, prezentări, carduri de mijloace de comunicare sociale.

Principalul public-țintă al acestui set de instrumente îl reprezintă profesioniștii din spitale și alte centre medicale, cum ar fi unitățile de îngrijire de lungă durată, care au influență și roluri diferite în ceea ce privește utilizarea antibioticelor în astfel de centre.
- Directori/administratori,
- Specialiști în boli infecțioase,
- Profesioniști în prevenirea și controlul infecțiilor,
- Epidemiologi,
- Medici prescriptori,
- Studenți și medici rezidenți,
- Farmaciști,
- Asistenți medicali,
- Microbiologi clinici și
- Profesioniști din serviciile medicale de urgență, din unitățile de terapie intensivă și din unitățile de îngrijire de lungă durată.

Mesajele-cheie pentru acest set de instrumente au fost deduse de către experți ECDC în urma unei analize aprofundate a literaturii de specialitate și au fost elaborate pe baza unui proces amplu de consultare și validare. O parte dintre mesaje sunt indicate ca fiind rezultatul unui „consens în rândul experților” în loc să fie corelate cu o referință obținută din literatura de specialitate. Acest consens se referă la acordul agreat de experți ECDC, membri ai Comitetului consultativ tehnic al EAAD, precum și alți experți externi și părți interesate.

Problemele care privesc rezistența la antibiotice în spitale și în alte centre medicale pot să difere de la o țară la alta. Este important de subliniat că materialele șablon furnizează un ansamblu de informații și mesaje comune, dar eficacitatea lor va fi maximă dacă vor fi adaptate pentru a răspunde nevoilor și situațiilor din fiecare țară sau chiar din fiecare centru medical. Mesajele-cheie trebuie să fie atent adaptate, de asemenea, întrucât profesioniștii din Europa ar putea avea alte roluri decât cele descrise în document. În plus, sistemele de sănătate pot să difere de la o țară la alta.

Pentru a răspunde nevoilor specifice ale acestora, profesioniștii sunt încurajați să combine mesajele-cheie și materialele șablon.

Instrucțiuni de utilizare a acestor materiale

Pentru alte informații detaliate și idei cu privire la modul de utilizare a acestor materiale și la organizarea unei campanii privind automedicația cu antibiotice, consultați nota orientativă.

Condiții de utilizare

Permisiunea de a utiliza materialele de comunicare ale campaniei „Ziua europeană de sensibilizare cu privire la utilizarea antibioticelor” este acordată tuturor organizațiilor fără scop lucrativ și asociațiilor din domeniul asistenței medicale, precum și autorităților sanitare europene și organismelor guvernamentale care realizează campanii axate pe reducerea rezistenței la antibiotice și promovarea utilizării adecvate a antibioticelor.

Toate celelalte entități trebuie să obțină consimțământul ECDC înainte de a utiliza materialele de comunicare ale campaniei „Ziua europeană de sensibilizare cu privire la utilizarea antibioticelor”. Pentru a obține permisiunea de utilizare a acestor materiale, vă rugăm să contactați: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC ar dori să vă cunoască opinia!

ECDC ar fi interesată să afle cum și unde sunt utilizate materialele de comunicare ale campaniei, îndeosebi dacă considerați că inițiativele dumneavoastră ar putea fi enumerate pe pagina de „Activități naționale” a acestui site web. Dacă aveți întrebări cu privire la materiale, vă rugăm să contactați: EAAD@ecdc.europa.eu

 

Mesaje-cheie pentru profesioniștii din domeniul sănătății din spitale și din alte unități sanitare

Mesaje-cheie generale pentru profesioniștii din domeniul sănătății din spitale și din alte unități sanitare

Mesaje-cheie pentru toți medicii care prescriu medicamente

Mesaje-cheie pentru directorii/administratorii de spital

Mesaje-cheie pentru specialiștii în boli infecțioase din spital

Mesaje-cheie pentru specialiștii în prevenirea și controlul infecțiilor și epidemiologii din spital

Mesaje-cheie pentru medicii care prescriu medicamente în spital

Mesaje-cheie pentru medici rezidenți și studenți 

Mesaje-cheie pentru farmaciștii din spital

Mesaje-cheie pentru asistenții medicali

Mesaje-cheie pentru microbiologi

Mesaje-cheie pentru serviciile de urgență [medici și directori]

Mesaje-cheie pentru unitatea de terapie intensivă [medici și directori]

Mesaje-cheie pentru unitățile de îngrijire pe termen lung [medici și directori]

Mesaje-cheie pentru profesioniștii din domeniul sănătății din spitale și din alte unități sanitare

Materialele de mai jos sunt disponibile doar în limba engleză.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

fișă informativă, material informativ, material din setul de instrumente

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

broșură, material informativ, material din setul de instrumente

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

broșură, material informativ, material din setul de instrumente

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

broșură, material informativ, material din setul de instrumente

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

broșură, material informativ, material din setul de instrumente

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters

Mesaje-cheie pentru profesioniștii din domeniul sănătății din spitale și din alte unități sanitare

Mesaje-cheie generale pentru profesioniștii din domeniul sănătății din spitale și din alte unități sanitare

Mesaje-cheie pentru toți medicii care prescriu medicamente

Mesaje-cheie pentru directorii/administratorii de spital

Mesaje-cheie pentru specialiștii în boli infecțioase din spital

Mesaje-cheie pentru specialiștii în prevenirea și controlul infecțiilor și epidemiologii din spital

Mesaje-cheie pentru medicii care prescriu medicamente în spital

Mesaje-cheie pentru medici rezidenți și studenți 

Mesaje-cheie pentru farmaciștii din spital

Mesaje-cheie pentru asistenții medicali

Mesaje-cheie pentru microbiologi

Mesaje-cheie pentru serviciile de urgență [medici și directori]

Mesaje-cheie pentru unitatea de terapie intensivă [medici și directori]

Mesaje-cheie pentru unitățile de îngrijire pe termen lung [medici și directori]

Materialele de mai jos sunt disponibile doar în limba engleză.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

fișă informativă, material informativ, material din setul de instrumente

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

broșură, material informativ, material din setul de instrumente

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

broșură, material informativ, material din setul de instrumente

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

broșură, material informativ, material din setul de instrumente

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

broșură, material informativ, material din setul de instrumente

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters