Zestaw materiałów informacyjnych skierowany do ogółu społeczeństwa dotyczący samodzielnego leczenia antybiotykami

zestaw narzędzi komunikacyjnych

Pakiet ten zawiera wskazówki dla organizatorów kampanii dotyczące sposobu zaangażowania ogółu społeczeństwa w promowanie właściwego i odpowiedzialnego stosowania antybiotyków.

Zestaw obejmuje szablony i zestaw sugerowanych najważniejszych informacji na temat samodzielnego leczenia antybiotykami, pomysły na działania zwiększające wiedzę i propozycje metod rozpowszechniania informacji wśród społeczeństwa odnośnie do rozważnego stosowania antybiotyków, w szczególności wśród osób stosujących antybiotyki na własną rękę.

Zestaw jest skierowany do aktywnej populacji określanej jako osoby pracujące w wieku od 18 do 55 lat.

Instrukcje dotyczące korzystania z tych materiałów

Więcej informacji szczegółowych na temat sposobów korzystania z tych materiałów i organizowania kampanii na rzecz samoleczenia z wykorzystaniem antybiotyków można znaleźć w wytycznych.

Warunki korzystania

Zezwolenie na korzystanie z materiałów informacyjnych kampanii prowadzonej w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach przyznaje się wszystkim organizacjom non-profit i stowarzyszeniom na rzecz ochrony zdrowia, jak również organom ochrony zdrowia i organom rządowym prowadzącym kampanie mające na celu zmniejszanie odporności na antybiotyki i propagowanie właściwego stosowania antybiotyków.

Wszelkie inne podmioty muszą uzyskać zgodę ECDC przed skorzystaniem z materiałów informacyjnych kampanii prowadzonej w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach. Aby uzyskać pozwolenie na skorzystanie z tych materiałów, prosimy o kontakt z ECDC: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC z chęcią odpowie na Państwa wiadomości!

ECDC z chęcią uzyska informacje na temat tego, w jaki sposób i gdzie są wykorzystywane materiały informacyjne kampanii, w szczególności jeżeli Państwa zdaniem Państwa inicjatywy mogłyby zostać wymienione w zakładce „Krajowe działania” na niniejszej stronie internetowej. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących materiałów prosimy o kontakt: EAAD@ecdc.europa.eu

Materiały z zestawu narzędzi

Główne przesłania skierowane do ogółu odbiorców: Samodzielne leczenie antybiotykami

Odpowiedzialne korzystanie z antybiotyków nie polega na ich stosowaniu do samodzielnego leczenia

Data

Szablony listów do farmaceutów i lekarzy rodzinnych

materiał z zestawu narzędzi

Listy do wykorzystania przez krajowe organy zdrowia publicznego, skierowane do farmaceutów i lekarzy rodzinnych, przedstawiające ideę Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach (European Antibiotic Awareness Day, EAAD) i propagujące odpowiedzialne stosowanie antybiotyków oraz informowanie pacjentów o ryzyku związanym z samoleczeniem z użyciem antybiotyków.

Data

Torebki apteczne

materiał z zestawu narzędzi

Biorąc pod uwagę, że z myślą o redukcji odpadów, w większości krajów podejmuje się starania w celu ograniczenia ilości plastikowych toreb, ECDC w żaden sposób nie zachęca do ich nadmiernego wykorzystania.