Materiały przeznaczone dla specjalistów w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej

Materiały przeznaczone dla specjalistów w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej, takich jak placówki opieki długoterminowej, którzy na różne sposoby wpływają na stosowanie antybiotyków w takich placówkach.