Materiały przeznaczone dla specjalistów w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej

Materiały przeznaczone dla specjalistów w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej, takich jak placówki opieki długoterminowej, którzy na różne sposoby wpływają na stosowanie antybiotyków w takich placówkach.

Najważniejsze przesłania ogólne dla pracowników służby zdrowia w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

arkusz informacyjny, materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

Data

Infographic about antibiotic stewardship programmes

infografika, materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi -

Najważniejsze przesłania dla lekarzy zlecających antybiotyki w szpitalach

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

Data

Poster for prescribers in hospitals and healthcare settings: Prescriber's checklist

materiał informacyjny, plakat, materiał z zestawu narzędzi

Najważniejsze przesłania dla pielęgniarek

Data

Leaflet for nurses

broszura, materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

Data

Poster for nurses in hospitals and healthcare settings: Things to do to keep antibiotics working.

materiał informacyjny, plakat, materiał z zestawu narzędzi

Najważniejsze przesłania dla pracowników zakładów opieki długoterminowej [lekarzy i kierowników]

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

broszura, materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

Najważniejsze przesłania dla pracowników oddziału intensywnej opieki medycznej [lekarzy i ordynatorów]

Data

Poster for intensive care unit physicians: Things to do to keep antibiotics working.

materiał informacyjny, plakat, materiał z zestawu narzędzi

Najważniejsze przesłania dla pracowników oddziału pomocy doraźnej [lekarzy i kierowników]

Najważniejsze przesłania dla mikrobiologów klinicznych

Najważniejsze przesłania dla farmaceutów w aptekach przyszpitalnych

Najważniejsze przesłania dla młodych lekarzy i studentów

Najważniejsze przesłania dla specjalistów w dziedzinie profilaktyki i kontroli zakażeń oraz epidemiologów szpitalnych

Najważniejsze przesłania dla specjalistów odpowiedzialnych za politykę antybiotykową w szpitalach

Najważniejsze przesłania dla dyrektorów szpitali/pracowników administracji