Zestaw narzędzi komunikacyjnych przeznaczonych dla pracowników medycznych szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej

zestaw narzędzi komunikacyjnych

Celem tego zestawu narzędzi jest wsparcie wysiłków na rzecz zwiększenia rozważnego stosowania antybiotyków w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej poprzez rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych. Ponadto celem materiałów jest tworzenie poczucia indywidualnej odpowiedzialności za zwalczanie zjawiska odporności na antybiotyki oraz zachęcanie specjalistów do działania.

Zestaw narzędzi obejmuje: najważniejsze informacje, listy kontrolne dla lekarzy przepisujących leki, noty informacyjne, infografiki na temat zarządzania antybiotykami, ulotki, listy, plakaty, prezentacje, karty mediów społecznościowych.

Głównymi odbiorcami docelowymi tego zestawu narzędzi są specjaliści w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej, takich jak placówki opieki długoterminowej, którzy na różne sposoby wpływają na stosowanie antybiotyków w takich placówkach.
- Kierownicy/administratorzy,
- Specjaliści w zakresie chorób zakaźnych,
- Specjaliści w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń,
- Epidemiolodzy,
- Lekarze przepisujący leki,
- Lekarze stażyści i studenci,
- Farmaceuci,
- Pielęgniarki,
- Mikrobiolodzy kliniczni, oraz
- Specjaliści z oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej terapii oraz placówek opieki długoterminowej.

Najważniejsze informacje w tym zestawie narzędzi pochodzą z gruntownego przeglądu literatury naukowej dokonanego przez ekspertów ECDC, przy czym ich opracowywaniu towarzyszyły szeroko zakrojone konsultacje oraz zaawansowany proces redakcyjny. Niektóre informacje określono mianem „konsensusu ekspertów”, nie podając odpowiedniego odniesienia do literatury naukowej. Jest to odniesienie do porozumienia osiągniętego przez ekspertów ECDC, członków Naukowo-Technicznego Komitetu Doradczego EAAD oraz innych ekspertów zewnętrznych i zainteresowanych stron.
Kwestie związane z odpornością na antybiotyki w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej mogą się różnić w poszczególnych państwach. Należy podkreślić, że materiały wzorcowe zawierają podstawowe informacje i wspólne przesłania, ale zostaną najefektywniej wykorzystane, jeżeli będą dostosowane do potrzeb i sytuacji w każdym państwie, a nawet w każdym szpitalu lub placówce opieki zdrowotnej. Najważniejsze informacje również należy uważnie dostosować, ponieważ specjaliści w poszczególnych państwach europejskich mogą pełnić inne funkcje niż funkcje opisane w dokumencie. Ponadto również systemy opieki zdrowotnej mogą się różnić w poszczególnych państwach.

Specjalistów zachęca się do mieszania i dopasowywania najważniejszych informacji oraz materiałów wzorcowych, aby uwzględniały one ich specyficzne potrzeby.

Instrukcje dotyczące korzystania z tych materiałów

Więcej informacji szczegółowych na temat sposobów korzystania z tych materiałów i organizowania kampanii na rzecz samoleczenia z wykorzystaniem antybiotyków można znaleźć w wytycznych.

Warunki korzystania

Zezwolenie na korzystanie z materiałów informacyjnych kampanii prowadzonej w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach przyznaje się wszystkim organizacjom non-profit i stowarzyszeniom na rzecz ochrony zdrowia, jak również organom ochrony zdrowia i organom rządowym prowadzącym kampanie mające na celu zmniejszanie odporności na antybiotyki i propagowanie właściwego stosowania antybiotyków.

Wszelkie inne podmioty muszą uzyskać zgodę ECDC przed skorzystaniem z materiałów informacyjnych kampanii prowadzonej w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach. Aby uzyskać pozwolenie na skorzystanie z tych materiałów, prosimy o kontakt z ECDC: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC z chęcią odpowie na Państwa wiadomości!

ECDC z chęcią uzyska informacje na temat tego, w jaki sposób i gdzie są wykorzystywane materiały informacyjne kampanii, w szczególności jeżeli Państwa zdaniem Państwa inicjatywy mogłyby zostać wymienione w zakładce „Krajowe działania” na niniejszej stronie internetowej. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących materiałów prosimy o kontakt: EAAD@ecdc.europa.eu

Najważniejsze przesłania dla pracowników służby zdrowia w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej

Najważniejsze przesłania ogólne dla pracowników służby zdrowia w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej

Najważniejsze przesłania istotne dla wszystkich lekarzy zlecających antybiotyki 

Najważniejsze przesłania dla dyrektorów szpitali/pracowników administracji

Najważniejsze przesłania dla specjalistów odpowiedzialnych za politykę antybiotykową w szpitalach

Najważniejsze przesłania dla specjalistów w dziedzinie profilaktyki i kontroli zakażeń oraz epidemiologów szpitalnych

Najważniejsze przesłania dla lekarzy zlecających antybiotyki w szpitalach

Najważniejsze przesłania dla młodych lekarzy i studentów

Najważniejsze przesłania dla farmaceutów w aptekach przyszpitalnych

Najważniejsze przesłania dla pielęgniarek

Najważniejsze przesłania dla mikrobiologów klinicznych

Najważniejsze przesłania dla pracowników oddziału pomocy doraźnej [lekarzy i kierowników]

Najważniejsze przesłania dla pracowników oddziału intensywnej opieki medycznej [lekarzy i ordynatorów]

Najważniejsze przesłania dla pracowników zakładów opieki długoterminowej [lekarzy i kierowników]

Najważniejsze przesłania dla pracowników służby zdrowia w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej

Publication

What are the key messages and how they will be used?

najważniejsze informacje -

Poniższe materiały są dostępne jedynie w języku angielskim.

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Letters for professionals in hospitals and other healthcare settings

materiał z zestawu narzędzi

Six template letters address professionals such as managers, prescribers, nurses, pharmacists, infectious disease specialists, and clinical microbiologists.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

arkusz informacyjny, materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

broszura, materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

broszura, materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

broszura, materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

broszura, materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters

Najważniejsze przesłania dla pracowników służby zdrowia w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej

Najważniejsze przesłania ogólne dla pracowników służby zdrowia w szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej

Najważniejsze przesłania istotne dla wszystkich lekarzy zlecających antybiotyki 

Najważniejsze przesłania dla dyrektorów szpitali/pracowników administracji

Najważniejsze przesłania dla specjalistów odpowiedzialnych za politykę antybiotykową w szpitalach

Najważniejsze przesłania dla specjalistów w dziedzinie profilaktyki i kontroli zakażeń oraz epidemiologów szpitalnych

Najważniejsze przesłania dla lekarzy zlecających antybiotyki w szpitalach

Najważniejsze przesłania dla młodych lekarzy i studentów

Najważniejsze przesłania dla farmaceutów w aptekach przyszpitalnych

Najważniejsze przesłania dla pielęgniarek

Najważniejsze przesłania dla mikrobiologów klinicznych

Najważniejsze przesłania dla pracowników oddziału pomocy doraźnej [lekarzy i kierowników]

Najważniejsze przesłania dla pracowników oddziału intensywnej opieki medycznej [lekarzy i ordynatorów]

Najważniejsze przesłania dla pracowników zakładów opieki długoterminowej [lekarzy i kierowników]

Poniższe materiały są dostępne jedynie w języku angielskim.

Data

Letters for professionals in hospitals and other healthcare settings

materiał z zestawu narzędzi

Six template letters address professionals such as managers, prescribers, nurses, pharmacists, infectious disease specialists, and clinical microbiologists.

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

arkusz informacyjny, materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

broszura, materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

broszura, materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

broszura, materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

broszura, materiał informacyjny, materiał z zestawu narzędzi

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters