Antibiotica gebruik ze goed

infographic informatiemateriaal toolkitmateriaal

In de infographic wordt uitgelegd wat resistentie tegen antibiotica is en wordt nadruk gelegd op de ernst van de problemen waarmee we geconfronteerd worden als gevolg van resistentie tegen antibiotica en het gebruik van antibiotica door mensen, zowel in ziekenhuizen als in de gemeenschap.

Het antibioticagebruik in de landen van de EU/EER loopt sterk uiteen. In de landen met het hoogste gebruik ligt het 3,4 keer zo hoog als in de landen met het laagste gebruik. Uit de laatste gegevens van het ECDC blijkt dat in zes landen het gebruik van carbapenems, een groep laatstelijnsantibiotica, in ziekenhuizen aanzienlijk is toegenomen. In geen van de landen is een afname van het gebruik van deze antibiotica gemeld. Bovendien toont de infografiek de percentages van resistentie tegen de meest gangbare groepen antibiotica. Slechts 70 jaar na de introductie van antibiotica worden we geconfronteerd met de mogelijkheid van een toekomst zonder doeltreffende antibiotica voor de behandeling van patiënten die besmet zijn met verschillende typen bacteriën.

Antibiotica gebruik ze goed

Indien u de infographic wenst aan te passen, dient u het lettertype-pakket (Meta Pro) te installeren voordat u het Illustrator- of InDesign-bestand opent. Open het .ai-bestand niet voordat u de lettertypen geïnstalleerd hebt.
 
Als u het bestand wijzigt en het lettertype installeert, verwacht het ECDC van u dat u het lettertype na het aanbrengen van de wijzigingen de-installeert, aangezien het ECDC niet gerechtigd is een licentie voor het lettertype te verlenen.
 
Wij zouden het op prijs stellen als u, afgezien van extra logo's, geen grafische elementen toevoegt. Wijzig de kleuren, afstanden, indeling of lettergrootte niet (tenzij dit absoluut noodzakelijk is). Het ECDC is graag bereid aangebrachte wijzigingen te controleren.