Toolkit voor professionals in ziekenhuizen en andere zorginstellingen

communicatietoolkit

Deze toolkit is bedoeld ter ondersteuning van inspanningen die erop zijn gericht om door middel van de verspreiding van evidence-based onderwijs- en voorlichtingsmateriaal het verstandig gebruik van antibiotica in ziekenhuizen en andere zorginstellingen te bevorderen. Met dit materiaal wordt daarnaast beoogd professionals aan te spreken op hun individuele verantwoordelijkheid als het gaat om de bestrijding van antibioticaresistentie en hen ertoe aan te zetten actie te ondernemen.

De toolkit bevat kernboodschappen, een checklist voor voorschrijvers, factsheets, een infographic over zorgvuldig antibioticagebruik, folders, brieven, posters, presentatiemateriaal en social media cards.

De primaire doelgroep voor deze toolkit bestaat uit professionals in ziekenhuizen en andere zorginstellingen (waaronder instellingen voor langdurige zorg) die, ongeacht hun functie, invloed uitoefenen op het gebruik van antibiotica binnen hun instelling.
- Managers/bestuurders
- Infectiologen
- Professionals op het gebied van infectiepreventie en -bestrijding
- Epidemiologen
- Voorschrijvers
- Artsen-assistenten en studenten
- Apothekers
- Verpleegkundigen
- Medisch microbiologen en
- Professionals in eerstehulpafdelingen, intensive care units en instellingen voor langdurige zorg.

De kernboodschappen voor deze toolkit zijn ontleend aan een grondige studie van de wetenschappelijke literatuur door deskundigen van het ECDC en zijn tot stand gekomen na een uitvoerig raadplegings- en redactieproces. Enkele van die boodschappen gaan niet vergezeld van een verwijzing naar de wetenschappelijke literatuur maar vertegenwoordigen de “consensus onder deskundigen”. Dit betreft de overeenstemming die is bereikt tussen deskundigen van het ECDC, leden van het technisch raadgevend comité voor de EAAD en andere externe deskundigen en belanghebbenden.

Kwesties omtrent antibioticaresistentie in ziekenhuizen en andere zorginstellingen kunnen van land tot land verschillen. Het is van belang te benadrukken dat de sjabloonmaterialen kerninformatie en algemene boodschappen geven maar het meeste effect hebben indien afgestemd op de behoeften en situaties in elk afzonderlijk land of zelfs in elke zorginstelling. De kernboodschappen moeten ook zorgvuldig worden afgestemd op lokale omstandigheden, aangezien de rol van professionals in de verschillende Europese landen kan afwijken van de rollen zoals beschreven in het document. Bovendien kunnen ook de zorgstelsels van land tot land verschillen.
Professionals worden aangemoedigd de kernboodschappen en sjabloonmaterialen te vermengen en te combineren, om zo in hun eigen specifieke behoeften te voorzien.

Instructies voor het gebruik van dit materiaal

Zie het richtsnoer voor nadere informatie en suggesties voor het gebruik van dit materiaal en het opzetten van een campagne omtrent zelfmedicatie met antibiotica.

Gebruiksvoorwaarden

Het communicatiemateriaal voor campagnes in verband met de Europese Antibioticadag staat vrij ter beschikking van alle organisaties zonder winstoogmerk en verenigingen voor gezondheidszorg alsmede alle Europese instanties en overheidsinstellingen voor de gezondheidszorg die campagnes voeren met als doel de resistentie tegen antibiotica te verminderen en het juiste gebruik van antibiotica te bevorderen.

Andere partijen kunnen het communicatiemateriaal voor campagnes in verband met de Europese Antibioticadag uitsluitend gebruiken nadat zij daarvoor toestemming hebben gekregen van het ECDC. Wilt u toestemming aanvragen voor het gebruik van dit materiaal, neem dan contact op met: EAAD@ecdc.europa.eu

Het ECDC wil graag van u horen!

Het ECDC wil graag van u weten hoe en waar het campagnemateriaal is ingezet, met name wanneer u denkt dat uw initiatieven geschikt zijn om op de pagina ‘Nationale activiteiten’ van deze website te worden geplaatst. Hebt u vragen over het materiaal, stuur dan gerust een e-mail naar: EAAD@ecdc.europa.eu

Key messages for professionals in hospitals and other healthcare settings

General key messages for healthcare professionals in hospitals and other healthcare settings

Key messages for all prescribers

Key messages for hospital managers / administrators

Key messages for hospital infectious disease specialists

Key messages for hospital infection prevention and control professionals and hospital epidemiologists

Key messages for hospital prescribers

Key messages for junior doctors and students 

Key messages for hospital pharmacists

Key messages for nurses

Key messages for clinical microbiologists

Key messages for emergency departments - physicians and managers

Key messages for intensive care unit - physicians and managers

Key messages for long-term care facilities - physician and managers

Key messages for professionals in hospitals and other healthcare settings

Toolkit material

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

verhalen van patiënten, informatiemateriaal, toolkitmateriaal

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

brochure, informatiemateriaal, toolkitmateriaal

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

brochure, informatiemateriaal, toolkitmateriaal

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

brochure, informatiemateriaal, toolkitmateriaal

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brochure, informatiemateriaal, toolkitmateriaal

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters

Kernboodschappen voor professionele zorgverleners in ziekenhuizen en andere zorginstellingen

Algemene kernboodschappen voor professionele zorgverleners in ziekenhuizen en andere zorginstellingen

Kernboodschappen voor alle voorschrijvers

Kernboodschappen voor ziekenhuismanagers/beheerders

Kernboodschappen voor ziekenhuisinfectieziektespecialisten 

Kernboodschappen voor ziekenhuisprofessionals op het gebied van infectiepreventie en -bestrijding en ziekenhuisepidemiologen

Kernboodschappen voor ziekenhuisvoorschrijvers

Kernboodschappen voor artsen in opleiding en studenten 

Kernboodschappen voor ziekenhuisapothekers

Kernboodschappen voor verpleegkundigen

Kernboodschappen voor klinische microbiologen

Kernboodschappen voor de spoedeisende hulp [artsen en managers]

Kernboodschappen voor de intensivecareafdeling [artsen en managers]

Kernboodschappen voor instellingen voor langdurige zorg [artsen en managers]

Onderstaand materiaal is uitsluitend in het Engels verkrijgbaar

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

verhalen van patiënten, informatiemateriaal, toolkitmateriaal

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

brochure, informatiemateriaal, toolkitmateriaal

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brochure, informatiemateriaal, toolkitmateriaal

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

brochure, informatiemateriaal, toolkitmateriaal

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

brochure, informatiemateriaal, toolkitmateriaal

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters