Antibiotika - Vis ansvar

infografikk informasjonsmateriell materiell i verktøykassen

Infografikken forklarer hva antibiotikaresistens er, og setter søkelyset på omfanget av problemene vi står overfor på grunn av antibiotikaresistens og antibiotikabruk hos mennesker – både på sykehus og ute i samfunnet.

Det er store variasjoner i bruken av antibiotika i EU-/EØS-landene. I landene med høyest bruk tar folk 3,4 ganger så mye antibiotika som i landene med lavest bruk. Når det gjelder sykehussektoren, viser de siste dataene fra ECDC at bruken av karbapenemer – et bredspektret antibiotikum – økte betydelig i seks land, og ingen land hadde nedgang. Videre viser infografen forekomsten av resistens mot de vanligste gruppene antibiotika. Bare 70 år etter antibiotika ble oppdaget, står vi nå overfor en fremtid der vi kan hende ikke vil ha tilgang på effektiv antibiotika for flere bakterietyper.

Antibiotika - Vis ansvar

Hvis du vil endre infografikken, må du være oppmerksom på at du må installere skriftpakken (Meta Pro) før du åpner Illustrator- eller InDesign-filen. Ikke åpne AI-filen uten først å installere skriftene.
 
Hvis du endrer filen og installerer skriften, krever ECDC at du avinstallerer skriften etter å ha utført endringene siden ECDC ikke har tillatelse til å gi lisens for skriften.
 
Vi setter pris på at det ikke legges til grafiske elementer, med unntak av ekstra logoer. Vennligst ikke endre farger, mellomrom, oppsett eller skriftstørrelse (hvis ikke absolutt nødvendig). ECDC kan bidra med å dobbeltsjekke endringene.
 
Vennligst angi at ECDC er kilden til denne infografikken.