Verktøykasse rettet mot publikum med fokus på egenmedisinering med antibiotika

kommunikasjonsverktøykasse

Verktøykassen gir råd om hvordan kampanjearrangører kan samarbeide med publikum for å fremme riktig og ansvarlig bruk av antibiotika.

Verktøykassen inneholder malmateriell og forslag til hovedbudskap som fokuserer på egenmedisinering med antibiotika, ideer til bevisstgjøringsaktiviteter og forslag til taktikk for å formidle budskapet til publikum om fornuftig bruk av antibiotika, spesielt til mennesker som egenmedisinerer seg med antibiotika.

Den spesifikke målgruppen for dette verktøykassemateriellet er den aktive delen av befolkningen, definert som mennesker i jobb mellom 18 og 55 år.

Instruksjoner for bruk av dette materiellet

Se veiledningen for mer detaljert informasjon og ideer til hvordan man kan bruke dette materiellet og organisere en kampanje mot selvmedisinering med antibiotika.

Bruksvilkår

Alle frivillige organisasjoner og helseorganisasjoner og alle europeiske helsemyndigheter og statlige organer som gjennomfører kampanjer for å redusere antibiotikaresistens og fremme fornuftig bruk av antibiotika, har tillatelse til å bruke kommunikasjonsmateriellet for Den europeiske antibiotikadagen.

Alle andre må innhente tillatelse fra ECDC før bruk av kommunikasjonsmateriellet til Den europeiske antibiotikadagen. Du kan be om tillatelse til å bruke dette materiellet ved å kontakte: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC vil gjerne høre fra deg!

ECDC vil vite hvordan og hvor kommunikasjonsmateriellet for kampanjen brukes, spesielt hvis du tror at initiativene dine vil kunne føres opp på siden “Nasjonale aktiviteter” på dette nettstedet. Hvis du har spørsmål om materiellet, kan du kontakte: EAAD@ecdc.europa.eu

Materiell i verktøykassen

Egenmedisinering med antibiotika: Hovedbudskap til publikum

Egenmedisinering med antibiotika er ikke ansvarlig bruk av antibiotika

Data

Mal for brev til forskrivere i sykehus og primærhelsehelsetjenesten

materiell i verktøykassen

Brev som nasjonale folkehelsemyndigheter kan sende til farmasøyter og forskrivere i primærhelsetjenesten for å presentere Den europeiske antibiotikadagen, for å fremme riktig bruk av antibiotika og for å informere pasientene om risikoene ved selvmedisinering med antibiotika.

Data

Apotekposer

materiell i verktøykassen

ECDC ønsker ikke på noen måte å oppmuntre til å øke overforbruket av poser, for de fleste land gjør en innsats for å kutte ned på bruken av poser for å redusere unødvendig avfall.

Plakater: Egenmedisinering med antibiotika

There are currently no items to display