Materiell for helsepersonell på sykehus og andre helseinstitusjoner

Materiell for helsepersonell på sykehus og i andre helseinstitusjoner, for eksempel sykehjem, som spiller ulike roller og har ulik innflytelse på bruken av antibiotika på slike steder.

Generelle hovedbudskap rettet mot helsepersonell på sykehus og andre helseinstitusjoner

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

faktaark, informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

Data

Infographic about antibiotic stewardship programmes

infografikk, informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen -

Hovedbudskap for de som foreskriver på sykehuset

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

Data

Poster for prescribers in hospitals and healthcare settings: Prescriber's checklist

informasjonsmateriell, plakat, materiell i verktøykassen

Hovedbudskap for sykepleiere

Data

Leaflet for nurses

brosjyre, informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

Data

Poster for nurses in hospitals and healthcare settings: Things to do to keep antibiotics working.

informasjonsmateriell, plakat, materiell i verktøykassen

Hovedbudskap for fasiliteter for langsiktig behandling [lege og ledere]

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brosjyre, informasjonsmateriell, materiell i verktøykassen

Hovedbudskap for intensivavdeling [leger og ledere]

Data

Poster for intensive care unit physicians: Things to do to keep antibiotics working.

informasjonsmateriell, plakat, materiell i verktøykassen

Hovedbudskap for akuttavdelinger [leger og ledere]

Hovedbudskap for kliniske mikrobiologer

Hovedbudskap for farmasøyter på sykehuset

Hovedbudskap for assisterende leger og studenter

Hovedbudskap for fagfolk innen forebygging og kontroll av sykehusinfeksjoner og epidemiologer på sykehuset

Hovedbudskap til infeksjonsmedisinere på sykehuset

Hovedbudskap for sykehusledere/administratorer