Informavimo priemonių rinkinys plačiajai visuomenei dėl savavališko gydymosi antibiotikais

komunikacijos priemonių rinkinys

Informacinių priemonių rinkinyje pateikiama patarimų, kaip kampanijų rengėjai galėtų sudominti plačiąją visuomenę, skatindami tinkamą ir atsakingą antibiotikų vartojimą.

Informacinių priemonių rinkinį sudaro pavyzdinė medžiaga ir svarbiausia informacija apie savarankišką gydymąsi antibiotikais, kurią siūloma pateikti tikslinei auditorijai, taip pat idėjos, kaip didinti informuotumą šiuo klausimu, ir taktika, kuria siūloma vadovautis siekiant perduoti su racionaliu antibiotikų vartojimu susijusią informaciją plačiajai visuomenei, ypač žmonėms, kurie savarankiškai gydosi antibiotikais.

Šio informacinių priemonių rinkinio medžiagos tikslinė auditorija – aktyvūs gyventojai, t. y. dirbantys žmonės nuo 18 iki 55 metų.

Instrukcijos, kaip naudotis šia medžiaga

Daugiau išsamios informacijos ir idėjų, kaip naudotis šia medžiaga ir rengti kampaniją apie savarankišką gydymąsi antibiotikais, žr. aiškinamąsias pastabas.

Naudojimo sąlygos

Leidimas naudoti Europos informavimo apie antibiotikus dienos kampanijos komunikacinę medžiagą suteikiamas visoms ne pelno organizacijoms ir sveikatos priežiūros asociacijoms, taip pat visoms Europos sveikatos priežiūros institucijoms ir valdžios įstaigoms, vykdančioms kampanijas, kuriomis siekiama mažinti atsparumą antibiotikams ir skatinti tinkamą antibiotikų vartojimą.

Visi kiti subjektai, prieš pradėdami naudoti Europos informavimo apie antibiotikus dienos kampanijos komunikacinę medžiagą, privalo gauti ECDC sutikimą. Norėdami gauti leidimą naudoti šią medžiagą, kreipkitės e. paštu EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC norėtų sulaukti iš jūsų informacijos!

ECDC norėtų sužinoti, kaip ir kur naudojama kampanijos komunikacinė medžiaga, visų pirma, jei manote, kad jūsų iniciatyva gali būti įtraukta į šios interneto svetainės „nacionalinių veiksmų“ puslapį. Kilus klausimams dėl šios medžiagos, kreipkitės e. paštu EAAD@ecdc.europa.eu

Priemonių rinkinio medžiaga

Esminės komunikacijos žinutės plačiajai visuomenei: savigyda antibiotikais

Savigyda antibiotikais – tai neatsakingas antibiotikų vartojimas

Data

Laiškų vaistininkams ir vaistus išrašantiems pirminės sveikatos priežiūros specialistams šablonai

priemonių rinkinio medžiaga

Nacionalinių valstybinių sveikatos priežiūros institucijų laiškai, kurie siunčiami vaistininkams ir vaistus išrašantiems pirminės sveikatos priežiūros specialistams siekiant juos supažindinti su Europos supratimo apie antibiotikus diena (ESAD), kad būtų skatinamas tinkamas antibiotikų vartojimas, o pacientai būtų informuojami apie savarankiško gydymosi antibiotikais riziką.

Data

Maišeliai, į kuriuos dedami vaistai

priemonių rinkinio medžiaga

ECDC jokiomis priemonėmis neskatina perteklinio maišelių, į kuriuos dedami vaistai, naudojimo, nes daugumoje šalių skatinama jų atsisakyti siekiant sumažinti nereikalingas atliekas.