Ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems specialistams skirtas priemonių rinkinys

komunikacijos priemonių rinkinys

Šio priemonių rinkinio paskirtis – remti pastangas, kuriomis platinama įrodymais pagrįsta švietimo ir informacinė medžiaga, taip siekiant didinti racionalų antibiotikų vartojimą ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros institucijose. Be to, teikiant šią medžiagą siekiama didinti supratimą, kad kiekvienas turėtų asmeniškai jaustis atsakingu sprendžiant atsparumo antibiotikams problemą, taip pat sudaryti specialistams sąlygas imtis veiksmų.
Priemonių rinkinyje pateikiama: pagrindinės žinutės, vaistus išrašantiems gydytojams skirtas kontrolinis sąrašas, informacijos suvestinės, infografikas apie antibiotikų priežiūrą, lankstinukai, raštai, plakatai, pristatymai, socialiniuose tinkluose naudojamos faktų suvestinės.

Pagrindinė šio priemonių rinkinio tikslinė auditorija yra ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose (pvz., ilgalaikės priežiūros įstaigose) dirbantys specialistai, kurie atlieka skirtingas funkcijas ir turi įtakos antibiotikų vartojimui tokiose įstaigose.
- Vadovai / administratoriai;
- infekcinių ligų specialistai;
- infekcijų prevencijos ir kontrolės specialistai;
- epidemiologai;
- receptus išrašantys gydytojai;
- jaunesnieji gydytojai ir studentai;
- vaistininkai;
- slaugytojai,
- klinikiniai mikrobiologai ir
- skubios pagalbos skyriuose, intensyvios priežiūros skyriuose ir ilgalaikės priežiūros įstaigose dirbantys specialistai.

Pagrindinės šiame priemonių rinkinyje pateikiamos žinutės sukurtos remiantis išsamia ECDC ekspertų atlikta mokslinės literatūros peržiūra ir suformuluotos po išsamių konsultacijų bei redagavimo procedūrų. Prie kai kurių žinučių, užuot pateikus nuorodą į mokslinę literatūrą, patikslinama, kad dėl jų sutarė ekspertai. Ekspertai – tai ECDC ekspertai, Europos informavimo apie antibiotikus dienos techninio patariamojo komiteto nariai ir kiti išorės ekspertai bei suinteresuotieji subjektai.

Įvairiose šalyse su atsparumu antibiotikams ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose susiję klausimai gali būti nevienodi. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šabloninėje medžiagoje pateikiama esminė informacija ir bendros idėjos, kurios būtų veiksmingiausios, jeigu būtų pritaikytos atsižvelgiant į poreikius ir padėtį kiekvienoje šalyje ar net kiekvienoje sveikatos priežiūros įstaigoje. Pagrindines žinutes taip pat reikia atidžiai pakoreguoti, nes specialistų Europoje funkcijos gali skirtis nuo aprašytų dokumente. Be to, gali būti skirtingos ir sveikatos priežiūros sistemos įvairiose šalyse.

Specialistai turėtų derinti skirtingas pagrindines žinutes ir šabloninę medžiagą, atsižvelgdami į konkrečius savo poreikius.

Instrukcijos, kaip naudotis šia medžiaga

Daugiau išsamios informacijos ir idėjų, kaip naudotis šia medžiaga ir rengti kampaniją apie savarankišką gydymąsi antibiotikais, žr. aiškinamąsias pastabas.

Naudojimo sąlygos

Leidimas naudoti Europos informavimo apie antibiotikus dienos kampanijos komunikacinę medžiagą suteikiamas visoms ne pelno organizacijoms ir sveikatos priežiūros asociacijoms, taip pat visoms Europos sveikatos priežiūros institucijoms ir valdžios įstaigoms, vykdančioms kampanijas, kuriomis siekiama mažinti atsparumą antibiotikams ir skatinti tinkamą antibiotikų vartojimą.

Visi kiti subjektai, prieš pradėdami naudoti Europos informavimo apie antibiotikus dienos kampanijos komunikacinę medžiagą, privalo gauti ECDC sutikimą. Norėdami gauti leidimą naudoti šią medžiagą, kreipkitės e. paštu EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC norėtų sulaukti iš jūsų informacijos!

ECDC norėtų sužinoti, kaip ir kur naudojama kampanijos komunikacinė medžiaga, visų pirma, jei manote, kad jūsų iniciatyva gali būti įtraukta į šios interneto svetainės „nacionalinių veiksmų“ puslapį. Kilus klausimams dėl šios medžiagos, kreipkitės e. paštu EAAD@ecdc.europa.eu

Pagrindinė informacija ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams

Bendra pagrindinė informacija ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams

Visiems vaistus skiriantiems gydytojams aktuali bendra informacija

Pagrindinė informacija ligoninės vadovams (administratoriams)

Pagrindinė informacija ligoninės infekcinių ligų specialistams

Pagrindinė informacija ligoninės infekcijų prevencijos ir kontrolės specialistams ir ligoninės epidemiologams

Pagrindinė informacija vaistus skiriantiems ligoninės gydytojams

Pagrindinė informacija gydytojams rezidentams ir studentams 

Pagrindinė informacija vaistus skiriantiems ligoninės vaistininkams

Pagrindinė informacija slaugytojams

Pagrindinė informacija klinikiniams mikrobiologams

Pagrindinė informacija skubiosios pagalbos skyriams [gydytojams ir vadovams]

Pagrindinė informacija intensyviosios priežiūros skyriams [gydytojams ir vadovams]

Pagrindinė informacija ilgalaikės priežiūros įstaigoms [gydytojams ir vadovams]

Pagrindinė informacija ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams

Informacinė medžiaga pateikiama tik anglų kalba.

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Letters for professionals in hospitals and other healthcare settings

priemonių rinkinio medžiaga

Six template letters address professionals such as managers, prescribers, nurses, pharmacists, infectious disease specialists, and clinical microbiologists.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

informacijos suvestinė, informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

brošiūra, informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

brošiūra, informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

brošiūra, informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brošiūra, informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters

Pagrindinė informacija ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams

Bendra pagrindinė informacija ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams

Visiems vaistus skiriantiems gydytojams aktuali bendra informacija

Pagrindinė informacija ligoninės vadovams (administratoriams)

Pagrindinė informacija ligoninės infekcinių ligų specialistams

Pagrindinė informacija ligoninės infekcijų prevencijos ir kontrolės specialistams ir ligoninės epidemiologams

Pagrindinė informacija vaistus skiriantiems ligoninės gydytojams

Pagrindinė informacija gydytojams rezidentams ir studentams 

Pagrindinė informacija vaistus skiriantiems ligoninės vaistininkams

Pagrindinė informacija slaugytojams

Pagrindinė informacija klinikiniams mikrobiologams

Pagrindinė informacija skubiosios pagalbos skyriams [gydytojams ir vadovams]

Pagrindinė informacija intensyviosios priežiūros skyriams [gydytojams ir vadovams]

Pagrindinė informacija ilgalaikės priežiūros įstaigoms [gydytojams ir vadovams]

Informacinė medžiaga pateikiama tik anglų kalba.

Data

Letters for professionals in hospitals and other healthcare settings

priemonių rinkinio medžiaga

Six template letters address professionals such as managers, prescribers, nurses, pharmacists, infectious disease specialists, and clinical microbiologists.

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

informacijos suvestinė, informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

brošiūra, informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brošiūra, informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

brošiūra, informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

brošiūra, informacinė medžiaga, priemonių rinkinio medžiaga

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters