Komplet informativnog materijala namijenjen javnosti s naglaskom na samoliječenju antibioticima

komunikacijski materijal

Komplet sadrži savjete o tome kako organizatori kampanje mogu privući pozornost građana sa ciljem promicanja prikladne i razumne uporabe antibiotika.

Komplet informativnog materijala sadrži ogledne materijale i prijedloge važnih poruka s naglaskom na samoliječenju antibioticima, ideje za aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o primjeni antibiotika, te prijedloge poruka za javnost o razumnoj uporabi antibiotika, posebice usmjerenih na osobe koje se samoliječe antibioticima.

Specifična ciljna publika ovog kompleta informativnog materijala je aktivno stanovništvo, definirano kao osobe sposobne za rad u dobi između 18 i 55 godina.

Upute o uporabi ovih materijala

Detaljne informacije i ideje o načinu uporabe ovih materijala i organiziranju kampanje o samoliječenju antibioticima potražite u Smjernicama.

Uvjeti uporabe

Odobrava se uporaba komunikacijskih materijala iz kampanje Europskog dana svjesnosti o antibioticima svim neprofitnim organizacijama i udruženjima zdravstvenih radnika, kao i svim europskim tijelima za zdravstvene usluge i državnim tijelima koja provode kampanje s ciljem smanjenja otpornosti na antibiotike i promicanja primjerene uporabe antibiotika.

Svi drugi subjekti moraju dobiti pristanak ECDC-a prije uporabe komunikacijskih materijala iz kampanje Europskog dana svjesnosti o antibioticima. Za dobivanje dozvole za uporabu tih materijala obratite se na: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC se raduje vašem pozivu!

ECDC zanima način i mjesto uporabe komunikacijskih materijala iz kampanje, posebno ako smatrate da bi vaše inicijative mogle biti navedene na stranici „Nacionalne aktivnosti” ove internetske stranice. Ako imate ikakvih pitanja o materijalima, molimo obratite se na: EAAD@ecdc.europa.eu

Materijal iz kompleta

Samoliječenje antibioticima: Važne poruke za javnost

Samoliječenje antibioticima ne predstavlja odgovornu uporabu antibiotika

Data

Predlošci pisama namijenjenih ljekarnicima i propisivačima lijekova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

materijal iz kompleta

Pisma nacionalnim nadležnim tijelima u području javnog zdravstva koja treba poslati ljekarnicima i propisivačima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti radi predstavljanja Europskog dana svjesnosti o antibioticima, promicanja prikladne primjene antibiotika i informiranja bolesnika o rizicima samoliječenja antibioticima.

Data

Ljekarničke vrećice

materijal iz kompleta

ECDC ne želi ni na koji način potaknuti prekomjernu upotrebu vrećica jer se u većini zemalja želi smanjiti njihova upotreba radi sprečavanja stvaranja nepotrebnog otpada.