Sraith straitéisí dírithe ar an bpobal i gcoitinne le béim ar an bhféinchóireáil le hantaibheathaigh

foireann uirlisí cumarsáide

Cuirtear comhairle ar fáil sa tsraith straitéisí maidir le conas a d'fhéadfadh lucht eagraithe feachtas dul i dteagmháil leis an bpobal i gcoitinne chun úsáid chuí agus úsáid fhreagrach antaibheathach a chur chun cinn.

Sa tsraith straitéisí, tá ábhair theimpléad agus roinnt príomhtheachtaireachtaí molta atá dírithe ar an bhféinchóireáil le hantaibheathaigh, smaointe le haghaidh gníomhaíochtaí chun feasacht a ardú, agus cineálacha cur chuige molta chun na teachtaireachtaí a chur ina luí ar an bpobal i gcoitinne maidir le húsáid stuama antaibheathach, go háirithe i gcás daoine a dhéanann féinchóireáil le hantaibheathaigh.

Tá an t-ábhar sa tsraith straitéisí seo dírithe go sonrach ar an bpobal gníomhach, á shainmhíniú mar dhaoine i mbun oibre, idir 18 mbliana agus 55 bliana d'aois.

Treoracha le haghaidh na hábhair seo a úsáid

Chun tuilleadh faisnéise mionsonraithe agus smaointe a fháil faoi conas is féidir na hábhair seo a úsáid agus feachtas a eagrú ar fhéin-íocleigheasú le hantaibheathaigh, féach an Nóta Treorach.

Téarmaí úsáide

Is do gach eagraíocht neamhbhrabúis agus cumann cúram sláinte a dheonaítear cead chun úsáid a bhaint as ábhair chumarsáide feachtais an Lae Feasachta Eorpaigh maidir le hÚsáid Antaibheathach. Deonaítear an cead sin freisin do gach údarás cúram sláinte agus comhlacht rialtasach san Eoraip atá ag reáchtáil feachtas atá dírithe ar fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach a laghdú agus ar úsáid chuí antaibheathach a chur chun cinn.

Ní mór d’aon eintitis eile cead a fháil ó ECDC sula n-úsáideann siad ábhair chumarsáide feachtais an Lae Feasachta Eorpaigh maidir le hÚsáid Antaibheathach. Chun cead a fháil le haghaidh na hábhair sin a úsáid, déan teagmháil le: EAAD@ecdc.europa.eu

Ba mhaith le ECDC cloisteáil uait!

Tá spéis ag ECDC ina fháil amach cén dóigh agus cén áit a n-úsáidtear na hábhair chumarsáide feachtais, go háirithe má tá tú den tuairim go bhféadfaí do chuid tionscnamh a liostú ar an leathanach ‘Gníomhaíochtaí Náisiúnta’ ar an suíomh Gréasáin seo. Má bhíonn aon cheisteanna agat faoi na hábhair, déan teagmháil le: EAAD@ecdc.europa.eu

Ábhar foireann uirlisí

Féinchóireáil le hantaibheathaigh: teachtaireachtaí tábhachtacha don phobal i gcoitinne

Níl an fhéinchóireáil le hantaibheathaigh ina slí fhreagrach chun úsáid a bhaint as antaibheathaigh

Data

Litreacha teimpléid chuig cógaiseoirí agus oideasóirí cúraim phríomhúil

ábhar foireann uirlisí

Litreacha d’údaráis náisiúnta sláinte poiblí lena seoladh chuig cógaiseoirí agus chuig oideasóirí cúraim phríomhúil, agus é i gceist leo tús eolais a thabhairt dóibh ar an Lá Feasachta Eorpach maidir le hÚsáid Antaibheathach (EAAD), úsáid chuí antaibheathach a chur chun cinn agus othair a chur ar an eolas faoi na rioscaí a ghabhann le hantaibheathaigh a fhéin-íocleigheasú.

Data

Málaí cógaslainne

ábhar foireann uirlisí

Níl ECDC ag iarraidh ró-úsáid málaí a chur chun cinn ar aon bhealach, toisc go bhfuil iarrachtaí ar bun i bhformhór na dtíortha úsáid málaí a dhíspreagadh ar mhaithe le dramhaíl neamhriachtanach a laghdú. Ina ainneoin sin, tá sé soiléir go bhfuil málaí cógaslainne in úsáid mar “choimeádán leathbhuan” cógas agus taifead leighis i dtíortha áirithe.