Oheisaineisto itselääkityksestä antibiooteilla

viestinnän työkalupakki

Tietopaketissa on ohjeita kampanjoiden järjestäjille siitä, miten kansalaisia ohjataan käyttämään antibiootteja asianmukaisesti ja vastuullisesti.

Tietopaketissa on malliaineistoa ja joitakin ehdotuksia keskeisiksi viesteiksi itselääkinnästä antibiooteilla, ideoita tiedottamista varten ja taktiikoita, joilla suuri yleisö ja erityisesti antibiootteja itselääkintyksenä käyttävät henkilöt voidaan saada ymmärtämään viestit antibioottien turvallisesta käytöstä.

Tietopaketin kohdeyleisö on aktiiviväestö eli 18–55-vuotiaat työssä käyvät henkilöt..

Ohjeet näiden aineistojen käyttöön

Oppaassa on lisää tietoja ja ajatuksia näiden aineistojen käytöstä ja itselääkintää antibiooteilla koskevan kampanjan järjestämisestä.

Käyttöehdot

Euroopan antibioottipäivän kampanjan viestintäaineistoja saavat käyttää kaikki voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja terveydenhoitoalan järjestöt sekä kaikki Euroopan terveysviranomaiset ja valtionhallinnon elimet, jotka järjestävät kampanjoita, joiden tarkoituksena on vähentää antibioottiresistenssiä ja edistää antibioottien asianmukaista käyttöä.

Kaikkien muiden tahojen on saatava ECDC:ltä lupa ennen kuin käyttävät Euroopan antibioottipäivä -kampanjan tiedotusaineistoja. Lupaa aineistojen käyttämiseen voi hakea ottamalla yhteyttä osoitteeseen EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC haluaa kuulla sinusta!

ECDC haluaisi tietää, miten ja missä kampanjan viestintäaineistoja käytetään, etenkin, jos aloitteesi voitaisiin mielestäsi esittää tämän verkkosivuston kansallisia toimia koskevalla sivulla. Jos sinulla on kysyttävää aineistoista, ota yhteyttä osoitteeseen EAAD@ecdc.europa.eu

Työkalupakin aineisto

Keskeiset viestit kansalaisille: Itselääkitys antibiooteilla

Antibioottien ottaminen ilman lääkärin määräystä ei ole vastuullista antibioottien käyttöä

Data

Mallikirjeet apteekkihenkilöstölle ja perusterveydenhuollon lääkäreille

työkalupakin aineisto

Kansallisille julkisen terveydenhuollon viranomaisille osoitetut ja farmaseuteille ja perusterveydenhuollon lääkemääräysten antajille lähetettävät kirjeet, joissa esitellään Euroopan antibioottipäivä, edistetään antibioottien asianmukaista käyttöä ja kerrotaan potilaille antibiooteilla tehtävän itselääkinnän riskeistä.

Data

Apteekkien kassit

työkalupakin aineisto

ECDC ei halua millään tavalla kannustaa pussien liialliseen käyttöön, koska useimmissa maissa pyritään vähentämään niiden käyttöä tarpeettoman jätteen määrän pienentämiseksi.