Sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon yksiköiden ammattilaisten työkalupakki

viestinnän työkalupakki

Tämän työkalupakin tarkoituksena on tukea toimia, jotka tukevat antibioottien maltillista käyttöä sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon yksiköissä levittämällä näyttöön perustuvia tiedotus- ja koulutusaineistoja. Aineistojen on lisäksi tarkoitus luoda tunne henkilökohtaisesta vastuusta antibioottiresistenssin torjumisessa ja antaa ammattilaisille valmiuksia ryhtyä toimiin.

Työkalupakissa on keskeiset viestit, lääkemääräysten antajien tarkistusluettelo, tiedotteet, infografiikkaa antibioottihoidosta, esitteitä, kirjeitä, julisteita, esityksiä ja sosiaalisen median kortteja.

Keinovalikoiman ensisijaisena kohdeyleisönä ovat sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon yksiköiden, kuten pitkäaikaishoitoa tarjoavien yksiköiden, ammattilaiset, joilla on erilaisia tehtäviä ja vaikutusmahdollisuuksia antibioottien käytössä omissa yksiköissään.
- johtajat/hallintohenkilöstö
- tartuntatautien asiantuntijat
- infektioiden ehkäisystä ja torjunnasta vastaavat ammattilaiset
- epidemiologit
- lääkemääräysten antajat
- aloittelevat lääkärit ja lääkäriopiskelijat
- proviisorit ja farmaseutit
- sairaanhoitajat
- kliiniset mikrobiologit
- ensiavun, tehohoidon ja pitkäaikaishoitoa tarjoavien yksiköiden ammattilaiset

Keinovalikoiman keskeiset viestit perustuvat ECDC:n asiantuntijoiden tekemään perusteelliseen tieteelliseen kirjallisuuskatsaukseen, ja ne on laadittu kattavassa kuulemis- ja muokkausprosessissa. Joissakin viesteissä ei ole linkkejä tieteelliseen kirjallisuuteen, vaan niiden ilmoitetaan olevan asiantuntijoiden yhteisiä näkemyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että ECDC:n asiantuntijat, Euroopan antibioottipäivän neuvoa-antavan teknisen komitean jäsenet ja muut ulkopuoliset asiantuntijat ja sidosryhmät ovat niistä yksimielisiä.

Sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon yksiköiden antibioottiresistenssiä koskevat ongelmat voivat vaihdella maasta toiseen. On tärkeää korostaa, että aineistomallien tiedot ovat keskeisiä ja viestit yleisiä, mutta ne ovat tehokkaimpia, jos ne sovitetaan kunkin maan ja jopa kunkin terveydenhuollon yksikön tarpeisiin ja tilanteisiin. Myös keskeiset sanomat on muokattava huolellisesti, koska ammattilaiset eri puolilla Eurooppaa voivat toimia erilaisissa rooleissa kuin asiakirjassa kuvataan. Myös terveydenhuoltojärjestelmät voivat olla erilaisia eri maissa.

Ammattilaisia kannustetaan yhdistämään ja sovittamaan keskeiset viestit ja malliaineostot toimiviksi, jotta niiden avulla voitaisiin puuttua omiin erityisiin tarpeisiin.

Ohjeet näiden aineistojen käyttöön

Oppaassa on lisää tietoja ja ajatuksia näiden aineistojen käytöstä ja itselääkintää antibiooteilla koskevan kampanjan järjestämisestä.

Käyttöehdot

Euroopan antibioottipäivän kampanjan viestintäaineistoja saavat käyttää kaikki voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja terveydenhoitoalan järjestöt sekä kaikki Euroopan terveysviranomaiset ja valtionhallinnon elimet, jotka järjestävät kampanjoita, joiden tarkoituksena on vähentää antibioottiresistenssiä ja edistää antibioottien asianmukaista käyttöä.

Kaikkien muiden tahojen on saatava ECDC:ltä lupa ennen kuin käyttävät Euroopan antibioottipäivä -kampanjan tiedotusaineistoja. Lupaa aineistojen käyttämiseen voi hakea ottamalla yhteyttä osoitteeseen EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC haluaa kuulla sinusta!

ECDC haluaisi tietää, miten ja missä kampanjan viestintäaineistoja käytetään, etenkin, jos aloitteesi voitaisiin mielestäsi esittää tämän verkkosivuston kansallisia toimia koskevalla sivulla. Jos sinulla on kysyttävää aineistoista, ota yhteyttä osoitteeseen EAAD@ecdc.europa.eu

Keskeiset viestit sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon toimintayksiköissä toimiville ammattilaisille

Jäljempänä esitetty aineisto on saatavilla vain englanniksi.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

tiedote, tiedotusaineisto, työkalupakin aineisto

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Jäljempänä esitetty aineisto on saatavilla vain englanniksi.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

tiedote, tiedotusaineisto, työkalupakin aineisto

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.