Üldsusele suunatud teabepake antibiootikumidega eneseravimise kohta

teabevahetuse teabepake

Teabepakmes antakse nõu, kuidas kampaania korraldajad saavad edastada üldsusele antibiootikumide asjakohase ja aruka kasutamise teavet.

Teabepake sisaldab näidismaterjale ja soovituslikke põhisõnumeid antibiootikumidega eneseravi kohta, teabeürituste ideid ning strateegiaid, kuidas edastada antibiootikumide aruka kasutamise teavet üldsusele, eelkõige inimestele, kes ravivad ennast antibiootikumidega ise.

Teabepakme materjalide sihtrühm on töötav elanikkond, st töötavad 18–55-aastased.

Materjalide kasutusjuhend

Lisateave ja ideed materjalide kasutamiseks ning kampaania korraldamiseks eneseravi kohta antibiootikumidega on juhendis.

Kasutamistingimused

Euroopa antibiootikumipäeva kampaaniamaterjalide kasutamise luba on antud kõigile mittetulundus- ja tervishoiuühendustele, samuti kõigile Euroopa tervishoiuasutustele ning valitsusorganitele, kes korraldavad kampaaniaid, mille eesmärk on vähendada antibiootikumiresistentsust ning edendada antibiootikumide asjakohast kasutamist.

Muud asutused peavad enne Euroopa antibiootikumipäeva kampaaniamaterjalide kasutamist küsima ECDC-lt luba. Materjalide kasutamiseks loa saamiseks võtke ühendust aadressil EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC soovib teist kuulda!

ECDC soovib teada saada, kuidas ja kus kampaaniamaterjale kasutatakse, eelkõige kui peate oluliseks oma ürituste lisamist selle veebilehe riiklike meetmete lehele. Kui teil on materjalide kohta lisaküsimusi, võtke ühendust aadressil EAAD@ecdc.europa.eu

Teabepakme materjal

Data

Näidiskirjad apteekritele ja esmatasandi arstidele

teabepakme materjal

Riiklike tervishoiuametite kirjad apteekritele ja esmatasandi tervishoiutöötajatele, et tutvustada Euroopa antibiootikumipäeva, edendada antibiootikumide asjakohast kasutamist ning selgitada patsientidele antibiootikumidega eneseravi riske.

Data

Ravimikotid

teabepakme materjal

ECDC ei soovi toetada kilekottide liigkasutamist, sest paljudes riikides vähendatakse nende kasutamist, et tekiks vähem plastjäätmeid.