Teabepake haiglate ja teiste tervishoiuasutuste töötajatele

teabevahetuse teabepake

Selle teabepakme eesmärk on tõenduspõhiste õppe- ja teabematerjalide levitamisega toetada antibiootikumide vastutustundlikku kasutamist haiglates ja teistes tervishoiuasutustes. Teabepakmega soovitakse tekitada antibiootikumiresistentsuse suhtes isiklik vastutus ja innustada tervishoiutöötajaid tegutsema.

Teabepake sisaldab põhisõnumeid, kontroll-loetelu arstidele, teabelehti, antibiootikumide haldamise infograafikut, infolehti, kirju, plakateid, esitlusi, suhtlusmeedia faktikaarte.

Teabepakme peamine sihtrühm on haiglate ja teiste tervishoiuasutuste (nt hooldushaiglate) töötajad, kellel on neis asutustes eri rollid ja kes mõjutavad antibiootikumide kasutamist.
- Juhid/administraatorid;
- nakkushaiguste spetsialistid;
- nakkuste ennetamise ja tõrje spetsialistid;
- epidemioloogid;
- haiglaarstid;
- arst-residendid ja üliõpilased;
- proviisorid;
- meditsiiniõed;
- kliinilised mikrobioloogid ja
- erakorralise meditsiini osakondade, intensiivraviosakondade ja hooldushaiglate töötajad.

Teabepakme põhisõnumid koostasid ECDC eksperdid põhjalikult uuritud teadusliku kirjanduse alusel ning pärast ulatuslikku konsulteerimist ning toimetamist. Mõne sõnumi puhul viidatakse teaduskirjanduse asemel ekspertide konsensusele. See tähendab ECDC ekspertide, Euroopa antibiootikumipäeva tehnilise nõuandekomitee liikmete ning teiste välisekspertide ja sidusrühmade vahel saavutatud kokkulepet.

Antibiootikumiresistentsuse probleemid haiglates ja teistes tervishoiuasutustes võivad riigiti erineda. Tuleb rõhutada, et ühtlustatud materjalid pakuvad põhiteavet ja ühiseid sõnumeid, kuid need on kõige tulemuslikumad siis, kui neid kohandatakse iga riigi või isegi iga tervishoiuasutuse vajaduste ja olukorraga. Ka põhisõnumeid tuleb hoolikalt kohandada, sest tervishoiutöötajatel võib Euroopa eri paikades olla dokumendis kirjeldatust erinev roll. Lisaks võivad ka tervishoiusüsteemid riigiti erineda.

Töötajaid julgustatakse põhisõnumeid ja ühtlustatud materjali sobitama oma konkreetsete vajadustega.

Materjalide kasutusjuhend

Lisateave ja ideed materjalide kasutamiseks ning kampaania korraldamiseks eneseravi kohta antibiootikumidega on juhendis.

Kasutamistingimused

Euroopa antibiootikumipäeva kampaaniamaterjalide kasutamise luba on antud kõigile mittetulundus- ja tervishoiuühendustele, samuti kõigile Euroopa tervishoiuasutustele ning valitsusorganitele, kes korraldavad kampaaniaid, mille eesmärk on vähendada antibiootikumiresistentsust ning edendada antibiootikumide asjakohast kasutamist.

Muud asutused peavad enne Euroopa antibiootikumipäeva kampaaniamaterjalide kasutamist küsima ECDC-lt luba. Materjalide kasutamiseks loa saamiseks võtke ühendust aadressil EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC soovib teist kuulda!

ECDC soovib teada saada, kuidas ja kus kampaaniamaterjale kasutatakse, eelkõige kui peate oluliseks oma ürituste lisamist selle veebilehe riiklike meetmete lehele. Kui teil on materjalide kohta lisaküsimusi, võtke ühendust aadressil EAAD@ecdc.europa.eu

 

Põhisõnumid haiglate ja teiste tervishoiuasutuste töötajatele

Publication

General key messages for healthcare professionals in hospitals and other healthcare settings

teabematerjal, põhisõnumid, teabepakme materjal

Publication

Key messages for all prescribers

põhisõnumid

Publication

Key messages for hospital managers / administrators

teabematerjal, põhisõnumid, teabepakme materjal

Publication

Key messages for hospital infectious disease specialists

teabematerjal, põhisõnumid, teabepakme materjal

Publication

Key messages for hospital infection prevention and control professionals and hospital epidemiologists

teabematerjal, põhisõnumid, teabepakme materjal

Publication

Key messages for hospital prescribers

teabematerjal, põhisõnumid, teabepakme materjal -

Publication

Key messages for junior doctors and students

teabematerjal, põhisõnumid, teabepakme materjal

Publication

Key messages for hospital pharmacists

teabematerjal, põhisõnumid, teabepakme materjal

Publication

Key messages for nurses

teabematerjal, põhisõnumid, teabepakme materjal

Publication

Key messages for clinical microbiologists

teabematerjal, põhisõnumid, teabepakme materjal

Publication

Key messages for emergency departments - physicians and managers

teabematerjal, põhisõnumid, teabepakme materjal

Publication

Key messages for intensive care unit - physicians and managers

teabematerjal, põhisõnumid, teabepakme materjal

Publication

Key messages for long-term care facilities - physician and managers

teabematerjal, põhisõnumid, teabepakme materjal

Publication

What are the key messages and how they will be used?

põhisõnumid -

Järgmised materjalid on avaldatud üksnes inglise keeles

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

teabematerjal, teabepakme materjal

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Letters for professionals in hospitals and other healthcare settings

teabepakme materjal

Six template letters address professionals such as managers, prescribers, nurses, pharmacists, infectious disease specialists, and clinical microbiologists.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

teabeleht, teabematerjal, teabepakme materjal

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

brošüür, teabematerjal, teabepakme materjal

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

brošüür, teabematerjal, teabepakme materjal

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

brošüür, teabematerjal, teabepakme materjal

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brošüür, teabematerjal, teabepakme materjal

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Põhisõnumid haiglate ja teiste tervishoiuasutuste töötajatele

Üldised põhisõnumid haiglate ja teiste tervishoiuasutuste töötajatele

Põhisõnumid haiglaarstidele

Põhisõnumid haiglajuhtidele/administraatoritele

Põhisõnumid haiglate infektsionistidele 

Põhisõnumid haiglainfektsioonide ennetamise ja tõrje spetsialistidele ja epidemioloogidele

Põhisõnumid haiglaarstidele

Põhisõnumid arst-residentidele ja üliõpilastele 

Põhisõnumid haiglaproviisoritele

Põhisõnumid õdedele

Põhisõnumid kliinilistele mikrobioloogidele

Põhisõnumid erakorralise meditsiini osakondadele [arstid ja juhtkond]

Põhisõnumid intensiivraviosakonnale [arstid ja juhtkond]

Põhisõnumid hooldushaiglatele [arstid ja juhtkond]

Järgmised materjalid on avaldatud üksnes inglise keeles

Data

Letters for professionals in hospitals and other healthcare settings

teabepakme materjal

Six template letters address professionals such as managers, prescribers, nurses, pharmacists, infectious disease specialists, and clinical microbiologists.

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

teabematerjal, teabepakme materjal

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

teabeleht, teabematerjal, teabepakme materjal

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

brošüür, teabematerjal, teabepakme materjal

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brošüür, teabematerjal, teabepakme materjal

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

brošüür, teabematerjal, teabepakme materjal

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

brošüür, teabematerjal, teabepakme materjal

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.