Επικοινωνιακό υλικό για το ευρύ κοινό με θέμα την αυτοθεραπεία με αντιβιοτικά

επικοινωνιακό υλικό

Το πακέτο επικοινωνιακού υλικού περιλαμβάνει συστάσεις προς τους διοργανωτές των εκστρατειών σχετικά με το πώς να προσεγγίσουν το ευρύ κοινό ώστε να προβάλλουν την κατάλληλη και υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών.

Επίσης, περιέχει βασικό υλικό και προτεινόμενες βασικές πληροφορίες σχετικά με την αυτοθεραπεία με αντιβιοτικά, ιδέες σχετικά με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και προτεινόμενες τακτικές για τη διάδοση αποτελεσματικών μηνυμάτων στο ευρύ κοινό σχετικά με την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών, και ιδίως στους ανθρώπους που λαμβάνουν αντιβιοτικά με δική τους πρωτοβουλία.

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το συγκεκριμένο υλικό είναι ο ενεργός πληθυσμός, δηλαδή οι άνθρωποι που εργάζονται, ηλικίας μεταξύ 18 και 55 ετών.

Οδηγίες χρήσης του παρόντος υλικού

Για περισσότερες λεπτομέρειες και ιδέες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε το παρόν υλικό και να οργανώσετε εκστρατεία για την αυτοθεραπεία με αντιβιοτικά, διαβάστε το σημείωμα καθοδήγησης.

Όροι χρήσης

Η άδεια χρήσης του υλικού επικοινωνίας της εκστρατείας για την ευρωπαϊκή ημέρα ενημέρωσης για τα αντιβιοτικά χορηγείται σε όλους τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στις ενώσεις υγείας, καθώς και σε όλες τις ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές και στους κυβερνητικούς οργανισμούς που διεξάγουν εκστρατείες με στόχο τη μείωση της αντοχής στα αντιβιοτικά και την προώθηση της κατάλληλης χρήσης των αντιβιοτικών.

Οποιεσδήποτε άλλες οντότητες θα πρέπει να λάβουν τη συγκατάθεση του ECDC προτού χρησιμοποιήσουν το υλικό επικοινωνίας της εκστρατείας για την ευρωπαϊκή ημέρα ενημέρωσης για τα αντιβιοτικά. Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε άδεια χρήσης του παρόντος υλικού, επικοινωνήστε στη διεύθυνση: EAAD@ecdc.europa.eu

Το ECDC θέλει να ενημερώνεται!

Το ECDC ενδιαφέρεται να μαθαίνει πώς και πού χρησιμοποιείται το επικοινωνιακό υλικό της εκστρατείας, ιδιαίτερα αν πιστεύετε ότι οι πρωτοβουλίες σας μπορούν να καταχωρηθούν στη σελίδα «Εθνικές ενέργειες» αυτού του ιστοτόπου. Για τυχόν απορίες σχετικά με το υλικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση: EAAD@ecdc.europa.eu

Υλικό πακέτου ενημέρωσης

Τι πρέπει να γνωρίζει το ευρύ κοινό: Αυτοθεραπεία με αντιβιοτικά

Η αυτοθεραπεία με αντιβιοτικά δεν αποτελεί υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών

Data

Υποδείγματα επιστολών προς τους φαρμακοποιούς και τους συνταγογραφούντες στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

υλικό του πακέτου

Επιστολές τις οποίες οι εθνικές αρχές δημόσιας υγείας μπορούν να στείλουν στους φαρμακοποιούς και τους συνταγογραφούντες στην πρωτοβάθμια περίθαλψη για να παρουσιάσουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά, να προβάλουν την ορθή χρήση των αντιβιοτικών και να ενημερώσουν τους ασθενείς σχετικά με τους κινδύνους της αυτοθεραπείας με αντιβιοτικά.

Data

Τσάντες φαρμακείων

υλικό του πακέτου

Το ECDC δεν επιθυμεί να ενθαρρύνει με κανέναν τρόπο την υπέρμετρη χρήση σακουλών, δεδομένου ότι οι περισσότερες χώρες καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν τη χρήση τους προκειμένου να μειώσουν τα περιττά απόβλητα.

Αφίσες: Αυτοθεραπεία με αντιβιοτικά