Υλικό για επαγγελματίες σε νοσοκομεία και άλλες δομές υγειονομικής περίθαλψης

Υλικό για επαγγελματίες σε νοσοκομεία και άλλες δομές υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας, των οποίων τα καθήκοντα και η επιρροή στη χρήση των αντιβιοτικών διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον.

Γενικά βασικά μηνύματα για επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε νοσοκομεία και άλλα περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

ενημερωτικό δελτίο, ενημερωτικό υλικό, υλικό του πακέτου

Data

Infographic about antibiotic stewardship programmes

γραφικό πληροφοριών, ενημερωτικό υλικό, υλικό του πακέτου -

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες που συνταγογραφούν στα νοσοκομεία

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

ενημερωτικό υλικό, υλικό του πακέτου

Data

Poster for prescribers in hospitals and healthcare settings: Prescriber's checklist

ενημερωτικό υλικό, αφίσα, υλικό του πακέτου

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι νοσηλευτές

Data

Leaflet for nurses

φυλλάδιο, ενημερωτικό υλικό, υλικό του πακέτου

Data

Poster for nurses in hospitals and healthcare settings: Things to do to keep antibiotics working.

ενημερωτικό υλικό, αφίσα, υλικό του πακέτου

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας [γιατροί και διευθυντές]

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

φυλλάδιο, ενημερωτικό υλικό, υλικό του πακέτου

Τι πρέπει να γνωρίζει η μονάδα εντατικής θεραπείας [γιατροί και διευθυντές]

Data

Poster for intensive care unit physicians: Things to do to keep antibiotics working.

ενημερωτικό υλικό, αφίσα, υλικό του πακέτου

Τι πρέπει να γνωρίζουν τα τμήματα επειγόντων περιστατικών [γιατροί και διευθυντές]

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι κλινικοί μικροβιολόγοι

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φαρμακοποιοί στα νοσοκομεία

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ειδικευόμενοι γιατροί και οι φοιτητές 

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες του τομέα της πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων και οι επιδημιολόγοι στα νοσοκομεία

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι λοιμωξιολόγοι στα νοσοκομεία

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι διευθυντές/διοικητές νοσοκομείου;