Ενημερωτικό υλικό για επαγγελματίες σε νοσοκομεία και άλλες δομές υγειονομικής περίθαλψης

επικοινωνιακό υλικό

Στόχος του ενημερωτικού υλικού είναι η υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται για την αύξηση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών σε νοσοκομεία και άλλες δομές υγειονομικής περίθαλψης μέσω της διάδοσης τεκμηριωμένων εκπαιδευτικών και ενημερωτικών μηνυμάτων. Επιπλέον, στόχος του ενημερωτικού υλικού είναι να καλλιεργηθεί το αίσθημα της ατομικής ευθύνης όσον αφορά την αντιμετώπιση της αντοχής στα αντιβιοτικά και να παροτρυνθούν οι επαγγελματίες ώστε να δραστηριοποιηθούν.

Το ενημερωτικό υλικό περιλαμβάνει βασικά μηνύματα, κατάλογο ελέγχου για συνταγογραφούντες, ενημερωτικά δελτία, εικονογραφήματα σχετικά με την εποπτεία αντιβιοτικών, φυλλάδια, επιστολές, αφίσες, παρουσίαση, κάρτες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βασικό κοινό στο οποίο απευθύνεται το ενημερωτικό υλικό είναι επαγγελματίες σε νοσοκομεία και άλλες δομές υγειονομικής περίθαλψης όπως οι μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας, των οποίων τα καθήκοντα και η επιρροή στη χρήση των αντιβιοτικών διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον.
- Διευθυντές/διοικητές,
- Λοιμωξιολόγοι,
- Επαγγελματίες του τομέα της πρόληψης και του ελέγχου λοιμώξεων,
- Επιδημιολόγοι,
- Συνταγογραφούντες,
- Ειδικευόμενοι γιατροί και φοιτητές,
- Φαρμακοποιοί,
- Νοσηλευτές,
- Κλινικοί μικροβιολόγοι και
- Επαγγελματίες σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, μονάδες εντατικής θεραπείας και μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.

Τα βασικά μηνύματα του παρόντος υλικού προέκυψαν μετά τη διεξοδική επισκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας από εμπειρογνώμονες του ECDC και αναπτύχθηκαν μετά από εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευσης και επεξεργασίας. Ορισμένα από τα μηνύματα δεν υποστηρίζονται από παραπομπές στην επιστημονική βιβλιογραφία και παρουσιάζονται ως δεδομένα μιας «συμφωνίας ειδικών». Με τον όρο αυτό περιγράφεται η συμφωνία μεταξύ εμπειρογνωμόνων του ECDC, μελών της τεχνικής συμβουλευτικής επιτροπής της EAAD και άλλων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερομένων φορέων.

Τα ζητήματα που σχετίζονται με την αντοχή στα αντιβιοτικά στα νοσοκομεία και σε άλλες δομές υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στο βασικό υλικό παρέχονται βασικές πληροφορίες και κοινά μηνύματα τα οποία θα καταστούν αποτελεσματικότερα εάν προσαρμοστούν στις ανάγκες και στις συνθήκες της κάθε χώρας ή ακόμη και της κάθε δομής υγειονομικής περίθαλψης. Τα βασικά μηνύματα πρέπει επίσης να προσαρμοστούν προσεκτικά, καθώς τα καθήκοντα των επαγγελματιών ανά την Ευρώπη ενδέχεται να είναι διαφορετικά από τα καθήκοντα που περιγράφονται στο έγγραφο. Επιπλέον, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Οι επαγγελματίες ενθαρρύνονται να συνδυάζουν κατάλληλα τα βασικά μηνύματα και το βασικό υλικό ώστε να ανταποκρίνονται ανάγκες τους.

Οδηγίες χρήσης του παρόντος υλικού

Για περισσότερες λεπτομέρειες και ιδέες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε το παρόν υλικό και να οργανώσετε εκστρατεία για την αυτοθεραπεία με αντιβιοτικά, διαβάστε το σημείωμα καθοδήγησης.

Όροι χρήσης

Η άδεια χρήσης του υλικού επικοινωνίας της εκστρατείας για την ευρωπαϊκή ημέρα ενημέρωσης για τα αντιβιοτικά χορηγείται σε όλους τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στις ενώσεις υγείας, καθώς και σε όλες τις ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές και στους κυβερνητικούς οργανισμούς που διεξάγουν εκστρατείες με στόχο τη μείωση της αντοχής στα αντιβιοτικά και την προώθηση της κατάλληλης χρήσης των αντιβιοτικών.

Οποιεσδήποτε άλλες οντότητες θα πρέπει να λάβουν τη συγκατάθεση του ECDC προτού χρησιμοποιήσουν το υλικό επικοινωνίας της εκστρατείας για την ευρωπαϊκή ημέρα ενημέρωσης για τα αντιβιοτικά. Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε άδεια χρήσης του παρόντος υλικού, επικοινωνήστε στη διεύθυνση: EAAD@ecdc.europa.eu

Το ECDC θέλει να ενημερώνεται!

Το ECDC ενδιαφέρεται να μαθαίνει πώς και πού χρησιμοποιείται το επικοινωνιακό υλικό της εκστρατείας, ιδιαίτερα αν πιστεύετε ότι οι πρωτοβουλίες σας μπορούν να καταχωρηθούν στη σελίδα «Εθνικές ενέργειες» αυτού του ιστοτόπου. Για τυχόν απορίες σχετικά με το υλικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση: EAAD@ecdc.europa.eu

Βασικά μηνύματα για επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε νοσοκομεία και άλλα περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης

Γενικά βασικά μηνύματα για επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε νοσοκομεία και άλλα περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης

Τι πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι επαγγελματίες που συνταγογραφούν

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι διευθυντές/διοικητές νοσοκομείου;

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι λοιμωξιολόγοι στα νοσοκομεία

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες του τομέα της πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων και οι επιδημιολόγοι στα νοσοκομεία

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες που συνταγογραφούν στα νοσοκομεία

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ειδικευόμενοι γιατροί και οι φοιτητές 

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φαρμακοποιοί στα νοσοκομεία

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι νοσηλευτές

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι κλινικοί μικροβιολόγοι

Τι πρέπει να γνωρίζουν τα τμήματα επειγόντων περιστατικών [γιατροί και διευθυντές]

Τι πρέπει να γνωρίζει η μονάδα εντατικής θεραπείας [γιατροί και διευθυντές]

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας [γιατροί και διευθυντές]

Βασικά μηνύματα για επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε νοσοκομεία και άλλα περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης

Το υλικό είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

ενημερωτικό δελτίο, ενημερωτικό υλικό, υλικό του πακέτου

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

φυλλάδιο, ενημερωτικό υλικό, υλικό του πακέτου

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

φυλλάδιο, ενημερωτικό υλικό, υλικό του πακέτου

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters

Βασικά μηνύματα για επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε νοσοκομεία και άλλα περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης

Γενικά βασικά μηνύματα για επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε νοσοκομεία και άλλα περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης

Τι πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι επαγγελματίες που συνταγογραφούν

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι διευθυντές/διοικητές νοσοκομείου;

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι λοιμωξιολόγοι στα νοσοκομεία

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες του τομέα της πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων και οι επιδημιολόγοι στα νοσοκομεία

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες που συνταγογραφούν στα νοσοκομεία

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ειδικευόμενοι γιατροί και οι φοιτητές 

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φαρμακοποιοί στα νοσοκομεία

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι νοσηλευτές

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι κλινικοί μικροβιολόγοι

Τι πρέπει να γνωρίζουν τα τμήματα επειγόντων περιστατικών [γιατροί και διευθυντές]

Τι πρέπει να γνωρίζει η μονάδα εντατικής θεραπείας [γιατροί και διευθυντές]

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας [γιατροί και διευθυντές]

Το υλικό είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

ενημερωτικό δελτίο, ενημερωτικό υλικό, υλικό του πακέτου

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

φυλλάδιο, ενημερωτικό υλικό, υλικό του πακέτου

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

φυλλάδιο, ενημερωτικό υλικό, υλικό του πακέτου

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters

Photos