Et sæt værktøjer for fagfolk på hospitaler og andre sundhedsinstitutioner

kommunikationsværktøjssæt

Formålet med dette værktøjssæt er at støtte indsatsen for at øge forsvarlig brug af antibiotika på hospitaler og andre sundhedsinstitutioner gennem formidling af evidensbaseret uddannelses- og oplysningsmateriale. Med materialet sigtes der desuden mod at styrke ansvarsbevidstheden hos den enkelte hvad angår imødegåelse af resistens, og at motivere fagfolk til at handle.

Værktøjssættet består af hovedbudskaber, tjekliste for ordinerende læger, faktablade, infografik om antibiotikaforvaltning, foldere, breve, plakater, fremlæggelser og sociale mediekort.

Målgruppen for dette værktøjssæt er primært fagfolk, som arbejder på hospitaler og andre sundhedsinstitutioner såsom langtidsplejecentre og har forskellige roller og forskellig indflydelse hvad angår anvendelsen af antibiotika i sådanne omgivelser.
- Ledere/administratorer
- Specialister i infektionssygdomme
- Fagfolk inden for forebyggelse og bekæmpelse af infektioner
- Epidemiologer
- Ordinerende læger
- Yngre læger og studerende
- Farmaceuter
- Sygeplejersker
- Kliniske mikrobiologer
- Fagfolk på akutafsnit, intensivafdelinger og langtidsplejecentre.

Hovedbudskaberne til dette værktøjssæt er udledt ved en nøje gennemgang af den videnskabelige litteratur foretaget af ECDC-eksperter og er formuleret efter en omfattende rådførings- og redigeringsproces. Nogle af budskaberne er angivet som "ekspertkonsensus" i stedet for at være knyttet til en litteraturhenvisning. Dermed menes at der er enighed mellem eksperter i ECDC, medlemmer af Den Europæiske Antibiotikadags tekniske rådgivende udvalg og andre eksterne eksperter og interessenter.

Problemerne omkring resistens på hospitaler og andre sundhedsinstitutioner kan være forskellige fra land til land. Det må understreges, at skabelonmaterialet indeholder en kerne af information og generelle budskaber, men vil være mest effektivt, hvis det tilpasses behovet og situationen i hvert land eller endda på den enkelte sundhedsinstitution. Også hovedbudskaberne kræver nøje tilpasning, da fagfolk forskellige steder i Europa kan have andre roller end dem, der er beskrevet i dokumentet. Desuden kan sundhedsvæsenerne være forskellige fra land til land.

Fagfolk opfordres til at blande og tilpasse hovedbudskaber og skabelonmateriale efter hvad de selv har brug for.

Anvisninger for brug af dette materiale

I bemærkningen til vejledningen er der flere detaljerede oplysninger og ideer til, hvordan man kan bruge dette materiale og afholde en kampagne om selvmedicinering med antibiotika.

Betingelser for anvendelsen

Anvendelse af kommunikationsmaterialet til kampagnen Den Europæiske Antibiotikadag er tilladt for alle almennyttige organisationer og sundhedsorganisationer samt alle europæiske sundhedsmyndigheder og myndighedsorganer, der afholder kampagner til mindskelse af resistens og fremme af hensigtsmæssig anvendelse af antibiotika.

Alle andre instanser skal have tilladelse fra ECDC, før de anvender kommunikationsmaterialet for kampagnen Den Europæiske Antibiotikadag. Tilladelse til at anvende disse materialer indhentes fra: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC vil gerne høre fra dig!

ECDC vil gerne vide, hvordan og hvor kampagnens kommunikationsmateriale anvendes, navnlig hvis du mener, at dine initiativer er egnede til at lægges ud på siden "Nationale aktiviteter" på dette websted. Har du spørgsmål til materialet, bedes du kontakte: EAAD@ecdc.europa.eu

Hovedbudskaber til fagfolk på hospitaler og i andre sundhedsplejemiljøer

Generelle hovedbudskaber til fagfolk på hospitaler og i andre sundhedsplejemiljøer

Hovedbudskaber, der er relevante for alle ordinerende læger

Hovedbudskaber til hospitalsledelse/-administratorer

Hovedbudskaber til specialister i sygehusinfektioner 

Hovedbudskaber til ansvarlige for forebyggelse og bekæmpelse af sygehusinfektioner og til hospitalsepidemiologer

Hovedbudskaber til ordinerende hospitalslæger

Hovedbudskaber til yngre læger og studerende 

Hovedbudskaber til hospitalsfarmaceuter

Hovedbudskaber til sygeplejersker

Hovedbudskaber til kliniske mikrobiologer

Hovedbudskaber til akutmodtagelser [læger og ledelse]

Hovedbudskaber til intensivafdelinger [læger og ledelse]

Hovedbudskaber til afdelinger med langtidsbehandling [læger og ledelse]

Hovedbudskaber til fagfolk på hospitaler og i andre sundhedsplejemiljøer

Publication

What are the key messages and how they will be used?

hovedbudskaber -

Nedenstånde materiale er kun tilgængeligt på engelsk

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

informationsmateriale, værktøjssætmateriale

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Letters for professionals in hospitals and other healthcare settings

værktøjssætmateriale

Six template letters address professionals such as managers, prescribers, nurses, pharmacists, infectious disease specialists, and clinical microbiologists.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

faktablad, informationsmateriale, værktøjssætmateriale

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

brochure, informationsmateriale, værktøjssætmateriale

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

brochure, informationsmateriale, værktøjssætmateriale

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

brochure, informationsmateriale, værktøjssætmateriale

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brochure, informationsmateriale, værktøjssætmateriale

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Hovedbudskaber til fagfolk på hospitaler og i andre sundhedsplejemiljøer

Generelle hovedbudskaber til fagfolk på hospitaler og i andre sundhedsplejemiljøer

Hovedbudskaber, der er relevante for alle ordinerende læger

Hovedbudskaber til hospitalsledelse/-administratorer

Hovedbudskaber til specialister i sygehusinfektioner 

Hovedbudskaber til ansvarlige for forebyggelse og bekæmpelse af sygehusinfektioner og til hospitalsepidemiologer

Hovedbudskaber til ordinerende hospitalslæger

Hovedbudskaber til yngre læger og studerende 

Hovedbudskaber til hospitalsfarmaceuter

Hovedbudskaber til sygeplejersker

Hovedbudskaber til kliniske mikrobiologer

Hovedbudskaber til akutmodtagelser [læger og ledelse]

Hovedbudskaber til intensivafdelinger [læger og ledelse]

Hovedbudskaber til afdelinger med langtidsbehandling [læger og ledelse]

Nedenstånde materiale er kun tilgængeligt på engelsk

Data

Letters for professionals in hospitals and other healthcare settings

værktøjssætmateriale

Six template letters address professionals such as managers, prescribers, nurses, pharmacists, infectious disease specialists, and clinical microbiologists.

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

informationsmateriale, værktøjssætmateriale

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

faktablad, informationsmateriale, værktøjssætmateriale

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

brochure, informationsmateriale, værktøjssætmateriale

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brochure, informationsmateriale, værktøjssætmateriale

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

brochure, informationsmateriale, værktøjssætmateriale

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

brochure, informationsmateriale, værktøjssætmateriale

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.