Antibiotika: buďte zodpovědní

infografika informační materiál materiály sady nástrojů

Tato infografika vysvětluje, co je rezistence vůči antibiotikům, a zdůrazňuje rozsah problémů, jimž čelíme v důsledku rezistence vůči antibiotikům a spotřeby antibiotik u lidí – v nemocnicích a ve společnosti.

Spotřeba antibiotik se v zemích EU/EHP značně liší. V zemích s největší spotřebou lidé spotřebují 3,4krát více antibiotik než v zemích s nejnižší spotřebou. Nejnovější údaje střediska ECDC ukazují, že v nemocnicích spotřeba karbapenemů, skupiny antibiotik poslední řady, významně vzrostla v šesti zemích a v žádné zemi neklesla. Infografika dále ukazuje procenta rezistence vůči nejběžnějším skupinám antibiotik. Pouhých sedmdesát let po zavedení antibiotik čelíme problému, že je možné, že v budoucnosti nebudou k dispozici účinná antibiotika pro léčbu pacientů infikovaných několika druhy bakterií.

Antibiotika: buďte zodpovědní

Pokud byste chtěli infografiku upravovat, upozorňujeme, že před otevřením souboru v programu Illustrator nebo InDesign je nutné nainstalovat balíček fontů (Meta Pro). Soubor s příponou .ai otevřete až po instalaci fontů.

Pokud si příslušný font pro účely úprav souboru nainstalujete, musíte jej po ukončení úprav odinstalovat, neboť ECDC nemá oprávnění poskytovat k tomuto fontu licenci.

Ocenili bychom, kdybyste nepřidávali žádné další grafické prvky, s výjimkou případných log. Neměňte barvy, řádkování, uspořádání ani velikost fontu (není-li to opravdu nutné). Středisko ECDC úpravy s potěšením překontroluje.

Uveďte prosím středisko ECDC jako zdroj této infografiky.