Sada nástrojů určená široké veřejnosti se zaměřením na samoléčbu antibiotiky

sada komunikačních nástrojů

Sada nástrojů nabízí organizátorům kampaně rady, jak oslovit širokou veřejnost při propagaci vhodného a odpovědného používání antibiotik.

Sada nástrojů obsahuje šablony materiálů a některé navržené klíčové informace zaměřené na samoléčbu antibiotiky, nápady na osvětovou činnost a návrhy postupů, jak rozšířit poselství týkající se uvážlivého používání antibiotik mezi širokou veřejnost, zejména mezi osoby, které samoléčbu antibiotiky praktikují.

Konkrétní cílovou skupinou, pro kterou jsou určeny materiály z této sady nástrojů, je ekonomicky aktivní populace definovaná jako pracující lidé ve věku 18 až 55 let.

Pokyny k používání těchto materiálů

Podrobnější informace a tipy, jak tyto materiály používat a jak uspořádat kampaň týkající se samoléčby antibiotiky, naleznete v pokynech.

Podmínky použití

Komunikační materiály kampaně u příležitosti Evropského antibiotického dne mohou používat všechny neziskové organizace a zdravotnická sdružení i všechny evropské zdravotnické orgány a vládní subjekty pořádající kampaně zaměřené na snižování odolnosti vůči antibiotikům a propagaci správného používání antibiotik.

Veškeré ostatní subjekty si před použitím komunikačních materiálů kampaně u příležitosti Evropského antibiotického dne musí vyžádat souhlas střediska ECDC. Chcete-li získat souhlas s používáním uvedených materiálů, zašlete e-mail na adresu EAAD@ecdc.europa.eu.

Budeme rádi, když nás budete informovat

Středisko ECDC zajímá, jak a kde se komunikační materiály kampaně používají, a zejména zda se domníváte, že by vaše iniciativy mohly být uvedeny na stránce „Aktivity v členských státech“ na tomto webu. V případě jakýchkoli dotazů k materiálům zašlete e-mail na adresu EAAD@ecdc.europa.eu.

Materiály sady nástrojů

Klíčové informace pro veřejnost - Samoléčba antibiotiky

Samoléčba antibiotiky není zodpovědným používáním antibiotik

Data

Šablony dopisů pro lékárníky a předepisující praktické lékaře

materiály sady nástrojů

Dopisy pro vnitrostátní orgány veřejného zdraví, které jsou určené pro lékárníky a lékaře v zařízeních primární péče, jimž mají představit Evropský antibiotický den a nabádat je k tomu, aby propagovali vhodné používání antibiotik a informovali pacienty o rizicích samoléčby antibiotiky.

Data

Tašky/sáčky pro lékárny

materiály sady nástrojů

Středisko ECDC nechce v žádném případě podporovat nadměrné používání igelitových tašek, jelikož většina zemí se snaží v zájmu snížení zbytečného odpadu jejich používání omezit.