Soubor nástrojů pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních

sada komunikačních nástrojů

Cílem tohoto souboru nástrojů je podporovat úsilí zaměřené na uvážlivé používání antibiotik v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních prostřednictvím šíření fakty podložených vzdělávacích a informačních materiálů. Materiály se navíc zaměřují na vytvoření pocitu individuální odpovědnosti v boji s odolností vůči antibiotikům a na zmocnění zdravotnických pracovníků k přijímání opatření.

Soubor nástrojů obsahuje: klíčová sdělení, kontrolní seznam pro předepisující lékaře, informační listy, infografiku o dohledu nad antibiotiky, letáky, dopisy, plakáty, prezentaci a informační karty pro sociální média.

Hlavní cílovou skupinou, pro kterou je tento soubor určený, jsou zdravotničtí pracovníci v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních, jako jsou zařízení dlouhodobé péče, kteří pracují na různých pozicích a mají různý vliv na používání antibiotik v daných zařízeních.
- Manažeři/správci,
- specialisté na infekční nemoci,
- odborníci v oblasti prevence a kontroly infekcí,
- epidemiologové,
- předepisující lékaři,
- mladí lékaři a medici,
- lékárníci,
- zdravotní sestry,
- kliničtí mikrobiologové a
- zdravotničtí pracovníci působící na pohotovostech, jednotkách intenzivní péče a v zařízeních dlouhodobé péče.

Klíčová sdělení zahrnutá v tomto souboru nástrojů vycházejí z pečlivého přezkumu vědecké literatury, který provedli odborníci střediska ECDC, a jsou výsledkem rozsáhlých konzultací a úprav. Některé z informací jsou označené jako „názor odborníků“ a není u nich uveden odkaz na konkrétní vědeckou literaturu. Jedná se o názor, na kterém se shodli odborníci střediska ECDC, členové poradního technického výboru Evropského antibiotického dne a další externí odborníci a zainteresované subjekty.

Problémy spojené s odolností vůči antibiotikům v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních se mohou v jednotlivých zemích lišit. Je třeba zdůraznit, že šablony poskytují základní informace i obecná sdělení, budou však nejúčinnější, pokud budou uzpůsobeny potřebám a situaci v jednotlivých zemích nebo dokonce v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Klíčová sdělení je také třeba pečlivě uzpůsobit, protože zdravotničtí pracovníci v různých zemích Evropy mohou hrát jiné úlohy než zdravotničtí pracovníci popsaní v daném dokumentu. Zdravotnické systémy se navíc v jednotlivých zemích mohou lišit.

Zdravotničtí pracovníci by měli klíčová sdělení a šablony kombinovat a používat podle vlastních konkrétních potřeb.

Pokyny k používání těchto materiálů

Podrobnější informace a tipy, jak tyto materiály používat a jak uspořádat kampaň týkající se samoléčby antibiotiky, naleznete v pokynech.

Podmínky použití

Komunikační materiály kampaně u příležitosti Evropského antibiotického dne mohou používat všechny neziskové organizace a zdravotnická sdružení i všechny evropské zdravotnické orgány a vládní subjekty pořádající kampaně zaměřené na snižování odolnosti vůči antibiotikům a propagaci správného používání antibiotik.

Veškeré ostatní subjekty si před použitím komunikačních materiálů kampaně u příležitosti Evropského antibiotického dne musí vyžádat souhlas střediska ECDC. Chcete-li získat souhlas s používáním uvedených materiálů, zašlete e-mail na adresu EAAD@ecdc.europa.eu.

Budeme rádi, když nás budete informovat

Středisko ECDC zajímá, jak a kde se komunikační materiály kampaně používají, a zejména zda se domníváte, že by vaše iniciativy mohly být uvedeny na stránce „Aktivity v členských státech“ na tomto webu. V případě jakýchkoli dotazů k materiálům zašlete e-mail na adresu EAAD@ecdc.europa.eu.

Klíčová sdělení pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních

Obecná klíčová sdělení pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních

Klíčová sdělení významná pro všechny předepisující lékaře

Klíčová sdělení pro nemocniční manažery / administrativní pracovníky

Klíčová sdělení pro nemocniční specialisty na infekční choroby

Klíčová sdělení pro nemocniční specialisty na prevenci a kontrolu infekcí a nemocniční epidemiology

Klíčová sdělení pro předepisující lékaře v nemocnicích

Klíčová sdělení pro mladé lékaře a studenty

Klíčová sdělení pro nemocniční lékárníky

Klíčová sdělení pro zdravotní sestry

Klíčová sdělení pro klinické mikrobiology

Klíčová sdělení pro pohotovostní oddělení [lékaře a manažery]

Klíčová sdělení pro jednotky intenzivní péče [lékaře a manažery]

Klíčová sdělení pro zařízení pro poskytování dlouhodobé péče [lékaře a manažery]

Klíčová sdělení pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních

Publication

What are the key messages and how they will be used?

klíčové informace -

Níže uvedené materiály jsou dostupné pouze v angličtině

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

informační materiál, materiály sady nástrojů

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Letters for professionals in hospitals and other healthcare settings

materiály sady nástrojů

Six template letters address professionals such as managers, prescribers, nurses, pharmacists, infectious disease specialists, and clinical microbiologists.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

informační list, informační materiál, materiály sady nástrojů

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

brožura, informační materiál, materiály sady nástrojů

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

brožura, informační materiál, materiály sady nástrojů

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

brožura, informační materiál, materiály sady nástrojů

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brožura, informační materiál, materiály sady nástrojů

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters

Klíčová sdělení pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních

Obecná klíčová sdělení pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních

Klíčová sdělení významná pro všechny předepisující lékaře

Klíčová sdělení pro nemocniční manažery / administrativní pracovníky

Klíčová sdělení pro nemocniční specialisty na infekční choroby

Klíčová sdělení pro nemocniční specialisty na prevenci a kontrolu infekcí a nemocniční epidemiology

Klíčová sdělení pro předepisující lékaře v nemocnicích

Klíčová sdělení pro mladé lékaře a studenty

Klíčová sdělení pro nemocniční lékárníky

Klíčová sdělení pro zdravotní sestry

Klíčová sdělení pro klinické mikrobiology

Klíčová sdělení pro pohotovostní oddělení [lékaře a manažery]

Klíčová sdělení pro jednotky intenzivní péče [lékaře a manažery]

Klíčová sdělení pro zařízení pro poskytování dlouhodobé péče [lékaře a manažery]

Níže uvedené materiály jsou dostupné pouze v angličtině

Data

Letters for professionals in hospitals and other healthcare settings

materiály sady nástrojů

Six template letters address professionals such as managers, prescribers, nurses, pharmacists, infectious disease specialists, and clinical microbiologists.

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

informační materiál, materiály sady nástrojů

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

informační list, informační materiál, materiály sady nástrojů

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

brožura, informační materiál, materiály sady nástrojů

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

brožura, informační materiál, materiály sady nástrojů

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

brožura, informační materiál, materiály sady nástrojů

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

brožura, informační materiál, materiály sady nástrojů

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters