Материали за кампании, насочени към широката общественост, на тема самолечение с антибиотици

комуникационен инструментариум

Пакетът съдържа материали и съвети за организаторите на кампании за отговорна употреба на антибиотици, насочени към широката общественост.

Пакетът съдържа образци на комуникационни материали и основни послания на тема самолечение с антибиотици; предлага идеи за информационни дейности и комуникационни стратегии за разумната употреба на антибиотици, насочени към широката общественост, конкретно хората, провеждащи самолечение с антибиотици.

Специфичната целева аудитория на тези материали е активното население, определено като трудоспособните хора, на възраст между 18 и 55 г.

Изтегляне

Инструкции за употреба на тези материали

За допълнителна подробна информация и идеи как да използвате тези материали и да организирате кампания срещу самолечението с антибиотици, вижте бележката в ръководството.

Условия за използване

Дава се разрешение за използване на комуникационните материали за кампанията „Европейски ден на осведомеността относно антибиотиците“ (EAAD) на всички организации с нестопанска цел и здравни асоциации, както и на всички европейски здравни и държавни органи, провеждащи кампании за намаляване на антибиотичната резистентност и популяризиране на правилната употреба на антибиотици.

Всички други лица трябва да получат съгласие от ECDC, преди да използват комуникационните материали за кампанията „Европейски ден на осведомеността относно антибиотиците“. За да получите разрешение за използване на тези материали, свържете се със: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC иска да разбере мнението Ви!

ECDC проявява интерес към това как и къде се използват комуникационните материали за кампанията, особено ако смятате, че инициативите Ви могат да бъдат поместени на страницата „National activities“ (Национални дейности) на този уебсайт. За въпроси относно материалите се свържете със: EAAD@ecdc.europa.eu

Материали

Data

Писма до фармацевтите и предписващите лекарите в извънболничната помощ

материал за инструментариум

Letters for national public health authorities to send to pharmacists and primary care prescribers to introduce European Antibiotic Awareness Day (EAAD), to promote appropriate use of antibiotics and inform patients about the risks of self-medication with antibiotics.

Data

Аптечни пликове

материал за инструментариум

ECDC не желае да стимулира по никакъв начин прекомерната употреба на торбички, тъй като в повечето страни се полагат усилия да се обезсърчи тяхното използване с цел намаляване на ненужните отпадъци.

Плакати: самолечение с антибиотици