Informationsmaterial för allmänheten

kommunikationsverktyg

Verktygslådan innehåller mallmaterial och råd om hur kampanjarrangörer kan rikta sig till allmänheten för att främja en lämplig och återhållsam användning av antibiotika.
Mallmaterialet innehåller viktiga fakta och paroller, logotyper och grafik samt material som kan användas av hälsovårdsmyndigheterna i medlemsstaterna.

Hur ska materialet användas?

För mer detaljerad information och idéer om hur du kan använda detta material och anordna en kampanj om självmedicinering med antibiotika, se vägledningen.

Användarvillkor

Det informationsmaterial som ingår i kampanjen för Europeiska antibiotikadagen får användas av alla icke-vinstdrivande organisationer och hälsoorganisationer samt alla europeiska hälsomyndigheter och statliga organ som genomför kampanjer för att minska antibiotikaresistens och främja en ansvarsfull användning av antibiotika.

Alla övriga aktörer måste ansöka om tillstånd från ECDC innan de använder kampanjmaterialet för Europeiska antibiotikadagen. För att ansöka om tillstånd för användning av materialet, använd denna adress: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC vill höra från dig!

ECDC vill gärna veta hur och när kampanjmaterialet används, särskilt om du tycker att dina initiativ bör inkluderas i listan över nationella aktiviteter på denna webbplats. Om du har några frågor om materialet kan du använda denna adress: EAAD@ecdc.europa.eu

 

Key messages