Foto, återhållsam användning av antibiotika på sjukhus 4

bild verktyglådans innehåll

Foto som kan hämtas och användas som illustration för återhållsam användning av antibiotika på sjukhus

Foto, återhållsam användning av antibiotika på sjukhus 4

Data

Informationsmaterial riktat till läkare på sjukhus

kommunikationsverktyg

Den primära målgruppen är antibiotikaförskrivare på sjukhus. Målgrupper på nästa nivå är sjukhuschefer och i mindre utsträckning sjukhusfarmaceuter och kommittéer för en återhållsam användning av läkemedel/antibiotika.