Planera en kampanj

ECDC:s kommunikationsmaterial för Europeiska antibiotikadagen syftar till att stödja aktiviteter som genomförs av europeiska nationella hälsovårdsmyndigheter för att få till stånd en heltäckande och konsekvent kommunikationskampanj över hela Europa om rationell användning av antibiotika.

Verktygslådorna innehåller kampanjmaterial i form av mallar som kan anpassas för användning på nationell nivå och ge vägledning för hur kampanjorganisatörer kan samverka med målgrupper för att främja en lämplig och ansvarsfull användning av antibiotika.