EU-organ och internationellt samarbete

ECDC har ett nära samarbete med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europeiska miljöbyrån (EEA) i samband med Europeiska antibiotikadagen. ECDC deltar också i transatlantiska arbetsgruppen för antimikrobiell resistens (Tatfar) och har nära kontakter med EU:s gemensamma åtgärdsprogram för förebyggande och kontroll av antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.