Patientbroschyr

informationsmaterial verktyglådans innehåll

En patientbroschyr för läkare i primärvården som kan delas ut till patienter. Den förklarar vad antibiotikaresistens är och varför lämplig användning av antibiotika är viktigt.