Faktablad: förskrivare på sjukhus

faktablad informationsmaterial verktyglådans innehåll

Faktablad om uppkomst och ökning av antibiotikaresistens i sjukhusmiljöer och hur den utvecklingen kan motverkas.

Related content

Data

Informationsmaterial riktat till läkare på sjukhus

kommunikationsverktyg

Den primära målgruppen är antibiotikaförskrivare på sjukhus. Målgrupper på nästa nivå är sjukhuschefer och i mindre utsträckning sjukhusfarmaceuter och kommittéer för en återhållsam användning av läkemedel/antibiotika.