Sociala medier under 2020

Antibiotikaresistens – en lägesbeskrivning

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Innan antibiotika upptäcktes dog tusentals människor av bakteriesjukdomar som lunginflammation eller infektioner efter en operation.

Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Resistensen begränsar kraftigt antalet typer av antibiotika som kan användas för att bekämpa bakteriesjukdomar.

Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Fler och fler bakterier, som förut gick att bekämpa med antibiotika, har utvecklat sätt att försvara sig och blivit resistenta.

Eftersom resistensen ökar och få nya antibiotikasorter har upptäckts och kommit ut på marknaden på senare år, är antibiotikaresistens nu ett allvarligt hot mot folkhälsan.

Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner svårare eller omöjliga att bota, vilket kan fa allvarliga konsekvenser for manniskor i olika riskgrupper. Modern sjukvård är beroende av effektiva antibiotika vid exempelvis cancerbehandlingar, organtransplantationer och operationer eftersom de innebär en ökad infektionsrisk.

Bara 70 år efter införandet av antibiotika står vi inför en framtid utan effektiva läkemedel för behandling av bakterieinfektioner.

Det finns flera sätt att delta i kampanjer i sociala medier i samband med Europeiska antibiotikadagen 2020:

EAAD 2020 promotion

Find our online channels

Facebook: fb.com/EAAD.EU 
Twitter: @EAAD_EU 
Instagram: @EAAD_EU 

How to take part in the social media awareness campaign?

Find all you need for your social media communication on our website, join the action and spread the news! 

Hashtags around the campaign 

The online discussion can be tagged with a selection of hashtags we have monitored to be frequently used by us, other stakeholders and some regular Twitterers around the topic of EAAD: 

#EAAD, #AntibioticResistance, #Antibiotics & #KeepAntibioticsWorking

Global Twitter storm 

Once again, organisations from around the globe will tweet about #AntibioticResistance and #WAAW on 18 November at 14:00 CET to raise awareness of the issue. If you wish to participate, make sure to post this through your Twitter account at that time or during the day, together with hashtags that are relevant for you. 

#KeepAntibioticsWorking

I samband med Europeiska antibiotikadagen ber vi läkare, sjuksköterskor, sjukhuschefer, farmaceuter, lantbrukare, veterinärer, beslutsfattare, yrkesorganisationer, patientföreningar, offentliga institutioner och allmänheten att gå ut på Twitter, Facebook eller Instagram och berätta om vad de gör för att se till att antibiotikan förblir effektiv. Alla har ett ansvar för att vi ska ha effektiv antibiotika också i framtiden!

Om du vill stötta kampanjen kan du dela inlägg, foton eller filmklipp under veckan 16–24 november 2020 och använda hashtaggen #KeepAntibioticsWorking. Låt andra få veta vad du gör i din yrkesroll eller som privatperson, enskilt och tillsammans med andra, för att använda antibiotika ansvarsfullt och se till att den förblir effektiv!

Social media frames

These social media frames are online and can be used and promoted. Feel free to add them to your Twitter or Facebook profile photos!

Facebook frames

Frame one
Frame two

Twibbons

Twibbon one
Twibbon two

Social media accounts

European Antibiotic Awareness Day

Facebook
Instagram

European Centre for Disease Prevention and Control

Facebook
Twitter