Examples of social media messages

Social media messages which you can use in the #KeepAntibioticsWorking campaign

The messages and the hashtag are available in all EU/EEA languages although we suggest that you use the hashtag in English so all messages are linked.
What are you doing to #KeepAntibioticsWorking? Please join by sharing your own messages! 

Utan #antibiotika kommer vi inte att kunna behandla vanliga infektioner. Vad gör du för att vi även i fortsättningen ska ha #EffektivAntibiotika? #EAAD

Det är allas ansvar att använda antibiotika på ett smart sätt. Dela dina tips på #EffektivAntibiotika! #EAAD

Patienter, läkare, sköterskor – det är allas ansvar att använda antibiotika på ett smart sätt. Häng med oss på #EffektivAntibiotika! #EAAD

Återhållsam användning av #antibiotika och förebyggande och kontroll av infektioner kan bekämpa #antibiotikaresistens och hjälpa oss att behålla #EffektivAntibiotika. #Europeiska antibiotikadagen
#Antibiotika fungerar bara mot bakterier – inte mot förkylning eller #influensa. #EffektivAntibiotika. #EAAD