Doctor. © Istockphoto

Hur sprids antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens är detsamma som bakteriers förmåga att stå emot en eller flera antibiotika. Människor och djur blir inte resistenta mot behandling med antibiotika, men bakterier som bärs av människor och djur kan bli det. 

Grafisk information