Gradivo za predpisovalce v primarnem zdravstvenem varstvu

Kako obveščati bolnike o tveganjih zaradi odpornosti proti antibiotikom, ustrezni uporabi antibiotikov in drugih oblikah zdravljenja virusnih okužb, kot sta navaden prehlad in gripa?

Data

Pogovor z bolnikom

informativno gradivo, komplet informativnega gradiva

Primer pogovora z bolnikom, ki temelji na razpoložljivih dokazih, je lahko v pomoč zdravnikom, ki predpisujejo zdravila v osnovnem zdravstvenem varstvu in se srečujejo s pritiski bolnikov, ki zahtevajo antibiotike, bolnike pa spodbuja k ustrezni rabi antibiotikov.

Ključna sporočila za zdravstvene delavce v primarnem zdravstvu

S povečevanjem odpornosti proti antibiotikom je ogrožena njihova sedanja in prihodnja učinkovitost: dobra komunikacija z bolniki je ključna za reševanje te vedno širše problematike.