Fotografija, preudarna uporaba antibiotikov v bolnišnicah 4

slika komplet informativnega gradiva

Fotografija za ponazoritev preudarne uporabe antibiotikov v bolnišnicah, ki jo je mogoče prenesti

Fotografija, preudarna uporaba antibiotikov v bolnišnicah 4

Data

Komplet informativnega gradiva za predpisovanje antibiotikov v bolnišnicah

nabor komunikacijskih orodij

Glavna ciljna javnost so predpisovalci antibiotikov v bolnišnicah. Sekundarna javnost so direktorji bolnišnic in deloma tudi farmacevti v bolnišnicah ter farmacevtski odbori/odbori za usmerjanje uporabe antibiotikov.