Lekarniške vrečke

komplet informativnega gradiva

Center ECDC ne želi spodbujati pretirane uporabe vrečk, ker si večina držav prizadeva odvračati od njihove uporabe zaradi zmanjšanja nepotrebnih odpadkov. Vendar je jasno, da so v nekaterih državah farmacevtske vrečke postale „skoraj trajna embalaža“ za zdravila in zdravstvene kartoteke ter bi bilo zato mogoče nanje natisniti slikovno gradivo in sporočila o preudarni uporabi antibiotikov.

Pharmacy bags: Self-medication with antibiotics ​[SL]

Povezana vsebina