Súbor nástrojov s informačnými materiálmi na použitie pre cieľovú skupinu –verejnosť

komunikačný súbor nástrojov

V tomto súbore nástrojov sa uvádzajú vzorové materiály a organizátorom kampane sa poskytujú rady, ako majú spolupracovať s verejnosťou na účely propagácie vhodného a zodpovedného užívania antibiotík.
Vzorové materiály obsahujú kľúčové posolstvá a slogany, logá a obrazové materiály, ako aj odporúčané materiály, ktoré majú používať zdravotnícke orgány v členských štátoch.

Návod na používanie týchto materiálov

Ďalšie podrobné informácie a nápady, ako používať tieto materiály a organizovať kampaň zameranú na samoliečbu antibiotikami, nájdete v usmernení.

Podmienky používania

Povolenie na používanie komunikačných materiálov ku kampani Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách sa udeľuje všetkým neziskovým organizáciám a zdravotníckym združeniam, ako aj všetkým európskym zdravotníckym orgánom a vládnym orgánom, ktoré uskutočňujú kampane zamerané na zníženie rezistencie voči antibiotikám a na podporu vhodného používania antibiotík.

Ostatné subjekty môžu používať komunikačné materiály ku kampani Európskeho dňa na zvýšenie povedomia o antibiotikách iba so súhlasom ECDC. So žiadosťou o povolenie používať tieto materiály sa obráťte na: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC sa teší na váš názor!

Centrum ECDC sa veľmi zaujíma o to, ako a kde sa používajú komunikačné materiály kampane. Takéto informácie oceníme najmä vtedy, ak si myslíte, že vaša iniciatíva by mohla byť uvedená na stránke „vnútroštátne aktivity“ na tomto webovom sídle. S otázkami týkajúcimi sa materiálov sa obráťte na: EAAD@ecdc.europa.eu

Hlavné odkazy

Kľúčové posolstvá pre širokú verejnosť

Užívanie antibiotík z nesprávnych dôvodov, ako je napríklad nádcha alebo chrípka, nemá pre vás žiadny prínos